Α. Χαραλάμπους: Οφέλη για όλες τις πλευρές από τη λειτουργία του ΕΣΤΙΑ

Οφέλη για τους δανειολήπτες, τις τράπεζες και το κράτος θα συνεπάγεται η εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Χαραλάμπους.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στοχεύει στο να συνεισφέρει από τον κρατικό κορβανά, ώστε να γίνουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αφορούν κύρια κατοικία αξίας €350.000

«Η συνεισφορά είναι εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και εξυπηρετείται και ένας σημαντικός σκοπός. Άρα, και οι τρεις παίχτες (τράπεζες, κράτος και δανειολήπτες) έχουν λόγο να συμμετάσχουν και να φροντίσουν να υπάρχει επιτυχία σε αυτό το σχέδιο.

Όπως εξήγησε, ουσιαστικά, οι τράπεζες θα απομειώνουν την αξία του δανείου στο ύψος της εξασφάλισης και ακολούθως θα καταρτίζεται σχέδιο αποπληρωμής, στο οποίο η κυβέρνηση θα συνεισφέρει το ένα τρίτο της δόσης. Τις δόσεις θα καταβάλλει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, από τη διευθέτηση αυτή ο δανειολήπτης θα κερδίζει το 50%.

Με βάση σημείωμα που δόθηκε στη Βουλή, το σχέδιο επιτρέπει την αναδιάρθρωση δανείων που παρουσίαζαν υπόλοιπο συνολικού ύψους €3,4 δισ. και αφορούν 15.000 δανειολήπτες.

«Είναι ένα προβληματικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο ρυθμίζεται με τρόπο που δημιουργεί συνεισφορά στο τραπεζικό ίδρυμα αλλά δεν συνεπάγεται πρόσθετα κεφάλαια», τόνισε ο κ. Χαραλάμπους.

Το σχέδιο καλύπτει δάνεια τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων που είχαν εξασφάλιση κύρια κατοικία αγοραίας αξίας €350.000, που προκύπτει από το μέσο όρο δύο εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές, ενώ κατά την 20η Σεπτεμβρίου 2017 τουλάχιστον 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη ανά τράπεζα παρουσίαζε καθυστέρηση για άνω των 90 ημερών.

Οικονομικά κριτήρια επλεξιμότητας

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας. Ειδικότερα, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €50.000. Επιπρόσθετα τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, πέραν της κύριας κατοικίας, (αφού αφαιρεθούν οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις πέραν του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία) δεν θα υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 125% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας.

Ωστόσο, ο κ. Χαραλάμπους άφησε να νοηθεί πως η κάλυψη των επιλέξιμων δανείων θα διευρυνθεί πέραν των €3,4 δισ., αφού στις εκτιμήσεις δεν περιλήφθηκε η εισήγηση του ΔΗΚΟ για καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου των €50.000. «Όλα τα άλλα έχουν ληφθεί υπόψη», είπε.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλάμπους κατέστησε σαφές ότι η επιδότηση δίνεται υπό την προϋπόθεση και για όσο καιρό ο δανειολήπτης είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από το αναδιαρθρωμένο δάνειο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Χαραλάμπους είπε πως το σχέδιο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, αφού το όφελος καλύπτει όλες τις τράπεζες. «Ενημερώσαμε και τον Έφορο (Κρατικών Ενισχύσεων) και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

«Θα υποβάλουμε το σχέδιο όταν υιοθετηθεί επίσημα, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα εγκριθεί», πρόσθεσε.

Φορέας: Στόχος η μεγιστοποίηση των κερδών για τον φορολογούμενο

Αναφορικά με τον Φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι ο όλος σχεδιασμός αρχίζει με τα ΜΕΧ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, που δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα.

Στην ουσία η ΣΚΤ θα αποτελέσει την εναπομείνασα οντότητα μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Ελληνική.

«Αφορά κατά κύριο λόγο ΜΕΧ και άλλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβανομένης και ακίνητης περιουσίας (της ΣΚΤ)», είπε.

Σημείωσε πως η συναλλαγή αξιολογήθηκε ως κρατική ενίσχυση αλλά νόμιμη. Αλλά η ΕΕ θέτει όρους που διασφαλίζουν ότι αυτή η κρατική ενίσχυση αξιοποιείται σωστά. Υπενθύμισε ότι η έγκριση συνοδεύτηκαν από δεσμεύσεις που έθεσε η ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια από τις δεσμεύσεις, είπε, αναφέρει ότι η διαχείριση θα γίνει με επαγγελματικό τρόπο με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων με στόχο τον φορολογούμενο, αφού πρόκειται για επένδυση με οικονομικούς όρους, όπως είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί μέσα σε τρεις μήνες να ετοιμάσει ένα σχέδιο που θα θέτει τις βασικές αρχές για τον χειρισμό αυτών των περιουσιακών στοιχείων όσο υπάρχει αυτή η εναπομείνασα οντότητα και για όσο υπάρχει ο φορέας που θα διαχειρίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

«Η κυβέρνηση δεν θα αναμειγνύεται στην καθημερινή διαχείριση. Οι όροι που θα διαμορφωθούν ρυθμίζουν ότι η διαχείριση των δανείων θα γίνεται από εξειδικευμένο φορέα όπως γίνεται στα τραπεζικά ιδρύματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής «θα είναι σαφές ότι η οντότητα και αργότερα ο φορέας δεν θα είναι τραπεζικό ίδρυμα».

Είπε τέλος πως τα άτομα που θα εργοδοτηθούν στον φορέα θα πρέπει να ασχολούνται με το αντικείμενο και περιέλαβε στα άτομα αυτά όσους ασχολούνται στον Συνεργατισμό στη διαχείριση των ΜΕΧ αλλά και τα πρόσωπα που εργάζονται στην Άλταμίρα.

Καρότο και μαστίγιο

Σε δηλώσεις κατά το διάλειμμα της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αβέρωφ Νεοφύτου είπε πως μετά τις σημερινές εξελίξεις η Βουλή θα ψηφίσει κατά τρόπο που να κυνηγηθούν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα θα δείξουμε υπευθυνότητα και θα ψηφίσουμε και για το καρότο, αλλά και για το μαστίγιο», είπε.

«Είναι κρίμα που από τη στιγμή που έχουμε την πολιτική για την ΕΣΤΙΑ και προστατεύουμε τα μη προνομιούχα νοικοκυριά και διασφαλίζουμε ότι δεν θα βρεθεί οποιοδήποτε νοικοκυριό στον δρόμο από τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, βρήκαμε τη ρύθμιση με τους εγγυητές, λύνεται το πρόβλημα με τους εγκλωβισμένους αγοραστέςν θα πρέπει και παράλληλα να ψηφίσουμε τους νόμους τους νόμους για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, να ψηφίσουμε τους νόμους και να στείλουμε το μήνυμα, αφού προστατεύσουμε αυτούς που θέλουμε να προστατεύσουμε, να ξέρουμε ότι θα είναι αυστηρός ο πέλεκυς σε όσους για χρόνια έπαιρναν δανεικά, δεν τα ξοφλούσαν και έστελναν τον λογαριασμό στον συνετό πολίτη», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης είπε πως θα μελετηθεί το σχέδιο ΕΣΤΙΑ και το σχέδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων «και εφόσον μας ικανοποιήσουν θα οδηγηθούμε στην Ολομέλεια της Παρασκευής και επί του κρίσιμου θέματος που αφορά τις εγγυήσεις για την πώληση τμήματος του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε πως σήμερα γίνεται πλέον μια μεγάλη προσπάθεια για μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τράπεζες και δανειολήπτες, αφού έχουν μπει πολλά πράγματα στο τραπέζι.

Εξέφρασε απογοήτευση για το πλαίσιο για τον φορέα ΜΕΧ, καθώς, όπως είπε «δεν είναι αυτό που ζητούσαμε δεν είναι αυτό που καταλάβαμε ότι συμφωνήθηκε στη σύσκεψη (στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαρτίου)».

Για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ είπε πως θα μελετηθεί αλλά εκ πρώτης όψεως υπάρχουν θετικά στοιχεία και αδυναμίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ