Εκατοντάδες αιτήματα για συντάξεις και επιδόματα

Τη χρονική περίοδο μεταξύ 20 και 27 Ιουλίου 2018 εξετάστηκαν οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 31/5/2018 ενώ εξετάστηκαν και οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά στην περίοδο ανεργίας Ιουνίου – Ιουλίου 2018.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αφορά τις ημερομηνίες μεταξύ 20 και 27 Ιουλίου και αναφορικά με την πληρωμή λόγω πλεονασμού «εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Οκτώβριο – Νοέμβριο 2017».

Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση, διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Σε σχέση με το επίδομα ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/5/2018, για σύνταξη αναπηρίας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο ενώ για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2017 – Απριλίου 2018, νοουμένου και πάλι ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Αναφορικά με το επίδομα σωματικής βλάβης εξετάστηκαν οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2018 ενώ για το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.

Σε σχέση με τη Θεσμοθετημένη Σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον Μάρτιο 2018 και για την Κοινωνική Σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον Μάιο 2018.

Αναφορικά με τη Σύνταξη Χηρείας «για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρατος, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018 και για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2018».

Σε σχέση με το Βοήθημα Κηδείας, «για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2018 και γα τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2018».

Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018.

Η ανακοίνωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι «για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου – Ιουνίου 2018.

Αναφορικά με το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2018, με το βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 9/7/2018 και αναφορικά με το Επίδομα Μητρότητας για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 13/6/2018 ενώ για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιούλιο 2018.

Για το Επίδομα Πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 4/6/2018.

Στην ανακοίνωση δίδονται και στοιχεία για τις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04.

Αναφορικά με τη Θεσμοθετημένη Σύνταξη, «εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953 – 1954».

Για τη Σύνταξη Ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2018 ενώ για τη Σύνταξη Χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Αναφορικά με το Επίδομα Ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Τέλος, σε σχέση με Ποινικές Υποθέσεις, «τον Μάιο 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4423 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 2506 αφορούν εργοδότες και οι 1917 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους».

Πηγή: ΚΥΠΕ