Ετήσια μείωση τον Απρίλιο στα έσοδα από τουρισμό – Αυξήθηκαν το τετράμηνο

Ετήσια μείωση καταγράφηκε τον τέταρτο μήνα του έτους στα έσοδα από τον τουρισμό. Ωστόσο τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους τα έσοδα από τον τουρισμό παρουσίασαν σημαντική αύξηση.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, που δημοσιεύει σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο ανήλθαν σε €181,4 εκ. σε σύγκριση με €189,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €382,5 εκ. σε σύγκριση με €357,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο ανήλθε σε €577,39 σε σύγκριση με €662,06 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 12,8%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017 σημείωσε επίσης μείωση 5,3%. Μείωση της τάξης του 8,0% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,8 μέρες τον Απρίλιο 2017 σε 8,1 μέρες τον Απρίλιο 2018.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 ανήλθε σε €559,54 σε σύγκριση με €625,32 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 10,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 σημείωσε επίσης μείωση 6,3% (από €71,06 σε €66,61).

Πηγή: ΚΥΠΕ