Μειώθηκαν τον Ιούνιο του 2018 οι καταθέσεις και τα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα

Μειώθηκαν τον Ιούνιο του 2018 το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων και των συνολικών δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €745,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €201,2 εκ. τον Μάιο 2018, με το υπόλοιπο των καταθέσεων να μειώνεται στα €50,2 δισεκατομμύρια, από €50,9 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,9%, σε σύγκριση με 4,6% τον Μάιο 2018.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο του 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €305,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €66,8 εκ. τον Μάιο 2018.

Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2018 μειώθηκε κατά €2,1 δισ. στα €46,7 δισ., από €48,76 δισ., λόγω αναταξινομήσεων, αναπροσαρμογών αξίας, συναλλάγματος ή άλλων αναπροσαρμογών.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,1%, σε σύγκριση με -1,8% τον Μάιο 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ