Παρανομιών συνέχεια…

Οι χάρτες του κτηματολογίου δείχνουν την «αναρχία» που επικρατεί στην Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο εν γνώσει του κράτους.


Tης Αλεξίας Καφετζή

Το ρεπορτάζ της «24» της προηγούμενης εβδομάδας για τις παρανομίες που γίνονται στα παραλιακά μέτωπα της Λεμεσού και της Λάρνακας «θορύβησε» αρκετούς, καθώς με τους επίσημους χάρτες του κτηματολογίου και τη νέα λειτουργία που δείχνει τις παραλιακές ζώνες και την κρατική γη, είναι φανερές και με το παραπάνω οι παρανομίες που έχουν δημιουργηθεί τόσο στην Λεμεσό όσο και στη Λάρνακα, αλλά και στις άλλες παραλιακές ζώνες της Κύπρου.

Είναι σημαντικό εδώ, να τονίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται με την ανοχή, αν όχι την σιωπηρή συγκατάθεση του κράτους, καθώς σύμφωνα με το νόμο το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να απαγορεύσει οποιοδήποτε κτίσμα πάνω στις παραλίες. Αναλυτικά, ο νόμος αναφέρει: «Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με αίτηση αρμόδιας αρχής ή με άλλο τρόπο, για σκοπούς προστασίας ή διατήρησης του χαρακτήρα και ανέσεων οποιασδήποτε παραλίας, ή της προσέγγισης της από το κοινό με Γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας ή η οποία εφάπτεται με την παραλία, εντός της οποίας καμιά οικοδομή οποιουδήποτε είδους δεν θα ανεγείρεται.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, από τη δημοσίευση Γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, και μετά από αυτή, καμιά άδεια για την ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής εντός της περιοχής που καθορίστηκε στη Γνωστοποίηση, δυνάμει του αναφερόμενου Νόμου, δεν θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι αν σε οποιαδήποτε εξαιρετική περίπτωση η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την έκδοση άδειας για ανέγερση οικοδομής, δύναται να υποβάλει την περίπτωση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο κατόπι μελέτης αυτής δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να εξουσιοδοτήσει την αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα από τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε όπως προαναφέρθηκε, να εκδώσει τέτοια άδεια και με τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο θα θεωρήσει σκόπιμο.

(3) Αν με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε προκύψει ουσιώδης ζημιά σε βάρος κάποιας ιδιοκτησίας συνεπεία της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου αυτού, η αρμόδια αρχή πρέπει να καταβάλλει δίκαιες αποζημιώσεις λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών της περίπτωσης».

Στην Λεμεσό παρουσιάσαμε ορισμένες περιοχές, όπως στη Μουταγιάκκα, όπου οι παρανομίες γίνονται αμέσως αντιληπτές από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, αλλά φυσικά δεν είναι οι μοναδικές παρανομίες που έχουν γίνει στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Ξενοδοχεία έχουν επεκταθεί μέσα στην περιοχή που ορίζεται ως δρόμος από το Κτηματολόγιο για να υπάρχει πρόσβαση στην παραλία, ενώ πολυόροφες πολυκατοικίες έχουν ανεγερθεί σε ζώνες που δεν επιτρέπεται, κι ας υπάρχουν τώρα αντιδράσεις για τους πύργους της Λεμεσού που υποτίθεται ότι θα κρύβουν την θέα στη θάλασσα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει δεκαετίες τώρα με τις πολυκατοικίες και τα ψηλά ξενοδοχεία που έχουν χτιστεί μετά το Δασούδι, αλλά τότε φαίνεται ότι δεν έπιασε κανέναν ο πόνος.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε πολλά από τα παραλιακά κέντρα της Λεμεσού που «ξεφύτρωσαν» τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερα. Το κράτος έχει αποδείξει την ανικανότητα του να προστατέψει τα συμφέροντα των πολιτών και να προφυλάξει τις παραλιακές ζώνες, όπως εξάλλου φάνηκε και στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πάφο, όπου αναπτύχθηκαν βίλες χωρίς ουδείς να μπορεί να πάρει την ευθύνη για το ποιος έδωσε την άδεια.

Το θέμα των παρανομιών στα παραλιακά μέτωπα είναι πολύ μεγάλο για να εξαντληθεί σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας, αλλά την επόμενη εβδομάδα η έρευνά μας θα συνεχιστεί στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, όπου η αναρχία σε ό,τι αφορά τις πολεοδομικές παραβιάσεις έχει «χτυπήσει» κόκκινο και τα όσα ήρθαν στο φως με την υπόθεση Εμπεδοκλή και τις καταθέσεις που ακούστηκαν στο δικαστήριο για την περιοχή του Μακένζι και τα νυχτερινά κέντρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.