ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA χαιρετίζουν την ψήφιση του νόμου για Υφυπουργείο Τουρισμού

ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA χαιρετίζουν την ψήφιση του νομικού πλαισίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ιστορική» απόφαση.

«Η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού με δυνατότητα υιοθέτησης και προώθησης οριζόντιων πολιτικών αποτελεί μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία θα συμβάλει στην παραπέρα ανάπτυξη και θωράκιση ενός από τους πιο ζωτικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των τριών συνδέσμων.

Προστίθεται ότι «ο τουρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και γι` αυτό επιβάλλεται η αναπροσαρμογή των πολιτικών και η λήψη άμεσων μέτρων είτε για αξιοποίηση ευκαιριών είτε για αποφυγή και περιορισμό αρνητικών εξελίξεων».

«Οι οριζόντιες πολιτικές/εξουσίες που θα αναλάβει το Υφυπουργείο Τουρισμού, ευελπιστούμε ότι θα του δώσουν την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να αποφεύγονται οι όποιες χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατικής μηχανής», σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ