ΣΚΤ: Άλλοι απολύονται και άλλοι παίρνουν προαγωγή

Σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στον Συνεργατισμό «τρέχουν» σχετικά με την διαδικασία απορρόφησης του καλού Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα αλλά και για το τι μέλλει γενέσθαι για τους 900 εργαζόμενους, υπάλληλοι του «άλλου» Συνεργατισμού πήραν προαγωγή.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, πρόκειται για τους υπαλλήλους από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που ασχολούνται με τις μη πιστωτικές εργασίες. Στην εφημερίδα της Δημοκρατίας (06/06), δημοσιεύτηκαν έξι ονόματα μόνιμων λειτουργών της εν λόγω υπηρεσίας οι οποίοι προήχθησαν στη μόνιμη θέση λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α από την Ιη Ιουνίου 2018.

Επιπλέον, τερματίστηκαν τρείς αποσπάσεις από τη θέση του λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών. Οι περιπτώσεις αφορούν δύο στο επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Φορολογίας της Λεμεσού και η άλλη στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας της Πάφου.

Στην Κεντρική Τράπεζα έχουν μεταφερθεί περίπου 15 άτομα όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η εποπτική Αρχή στον έλεγχο του Συνεργατισμού. Επίσης είχαν γίνει αποσπάσεις προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για στελέχωση στη Μονάδα Παρακολούθησης της συμμετοχής της Δημοκρατίας στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα. Υπάρχουν και περίπου 28 υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ενώ αξίζει να τονιστεί οι προαγωγές των υπαλλήλων γίνονται μέσω της δομής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών είναι κάτω από την αρμοδιότητα του υπουργείου Εμπορίου Ενέργειας και Τουρισμού, ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2013 σε Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.), κατόπιν τροποποίησης της σχετικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)2013) και τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2013 (Ν.102(Ι)/2013), η αρμοδιότητα αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μεταφέρεται από την Υ.Σ.Ε. στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.