Βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Ιούλιο

Ανοδικά κινήθηκε τον Ιούλιο το οικονομικό κλίμα διακόπτοντας ένα πτωτικό σερί δύο μηνών.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Μελετών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε άνοδο 2,0 μονάδων και διαμορφώθηκε στις 111,1 μονάδες από 109,1 μονάδες τον Ιούνιο.

Πάντως, το ΚΟΕ σημειώνει πως η «μεταβλητότητα που παρουσιάζει ο ΔΟΣ τον τελευταίο χρόνο οφείλεται στις μεγάλες διακυμάνσεις της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες».

Η αύξηση οφείλεται σε βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, στις κατασκευές και στη μεταποίηση, που παρουσίασαν άνοδο εννέα μονάδων.

Όπως εξηγεί το ΚΟΕ, η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με πιο ευνοϊκές αξιολογήσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και της ζήτησης των επιχειρήσεων, καθώς και με προς τα πάνω αναθεώρηση των προσδοκιών για τη ζήτηση κατά το επόμενο τρίμηνο.

Στις κατασκευές και στη μεταποίηση η άνοδος του κλίματος συνδέεται με θετικότερες εκτιμήσεις για τη μελλοντική απασχόληση και παραγωγή αντίστοιχα. Η οριακή μείωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων απαντήσεων αναφορικά με τα επίπεδα των αποθεμάτων και τις μελλοντικές πωλήσεις.

Τέλος, η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης οφείλεται σε δυσμενέστερες αξιολογήσεις όλων των πτυχών που απαρτίζουν τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος (οικονομική κατάσταση νοικοκυριών και Κύπρου, αγορά εργασίας, αποταμίευση).

Πηγή: ΚΥΠΕ