ΣΚΤ: «Ναι» από 500 και άνω για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης

Πέραν των 500 είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των εργαζομένων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που απάντησαν θετικά στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης από τον Συνεργατισμό.

Συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων που είπαν ναι στο σχέδιο είναι ηλικίας μεγαλύτερη των 50 ετών με ποσοστά 55% γυναίκες και 45% άνδρες. Συντεχνίες και Διοίκηση ΣΚΤ εμφανίζονται αισιόδοξοι πως οι αιτήσεις θα αυξηθούν την ερχόμενη βδομάδα και υπάρχει πίστη ότι θα επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος των 900 υπαλλήλων που θα «δουν» την πόρτα εξόδου μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου. Σημειώνεται πως η 17η Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα αποδοχής του σχεδίου.

Η διεύθυνση της Συνεργατικής έχει αρχίσει να δίνει πληροφορίες στα μέλη του προσωπικού τα οποία επιθυμούν να εργαστούν στον φορέα διαχείρισης Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων ο οποίος θα δημιουργηθεί μετά την συμφωνία Ελληνικής με ΣΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Τράπεζα θα απορροφήσει 1100 εργαζομένους.