Χιλιάδες ευρώ για ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων στην Πάφο

Συνολικά, €334.000 δόθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το 2017 για οικονομική στήριξη και κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών εννέα Εθελοντικών Οργανώσεων και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Επαρχίας  Πάφου ανέφερε η Υπουργός Εργασίας  Ζέτα Αιμιλιανίδου στην 10η Περιφερειακή Εκδήλωση των Κέντρων Ενηλίκων της Επαρχίας Πάφου  – Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου που διοργανώθηκε στην Πάφο.

Ενδεικτικά είπε πως στην  Επαρχία Πάφου λειτουργούν πέντε προγράμματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους, σε διημερεύουσα βάση, προσθέτοντας πως η  λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων γίνεται πραγματικότητα χάριν στις προσπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά οι εθελοντές μέσα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Σε χαιρετισμό της που ανέγνωσε  η Επαρχιακή Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας Πάφου Λυδία Κουτσίδου ανέφερε πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για θέματα κοινωνικής πολιτικής σχεδιάζει πάνω σε τακτική βάση και εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο πάντοτε την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης, τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και της διαβίωσης τους σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον που να ενισχύει τις δυνατότητες τους και να προάγει την ανεξαρτησία τους, στόχοι που αποτελούν και μέρος της Στρατηγικής της Κύπρου για τους Ηλικιωμένους.

Η  Υπουργός Εργασίας σημείωσε πως η παρουσία του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου, είναι έντονα αισθητή στη κυπριακή κοινωνία και η συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, στην επίτευξη υψηλότερου επίπεδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας, είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.

Διαβεβαίωσε τέλος ότι η μέριμνα της Πολιτείας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους θα συνεχίσει να είναι ουσιαστική και διαρκής, τόσο μέσω συγκεκριμένων πολιτικών όσο και μέσω συνεργασιών με εθελοντές στην ανάπτυξη.

Πηγή:ΚΥΠΕ