Νέα διάταγμα για συνδρομή σε υπηρεσία πολυμεσικής πληροφόρησης

Νέο Διάταγμα του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) με τίτλο ‘περί προστασίας των καταναλωτών ηλεκτρονικών επικοινωνιών’ το οποίο καταργεί το προηγούμενο, δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2018, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έναυσμα για έκδοση νέου Διατάγματος αποτέλεσαν η δραματική αύξηση παραπόνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής τους ως συνδρομητών σε χρεώσιμες υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, και η αδυναμία της αγοράς να αυτορυθμιστεί παρά τις συνεχείς παραινέσεις του ΕΡΗΕΤ.

Με το νέο αυτό Διάταγμα, εισάγεται, ως ασφαλιστική δικλείδα ρητής αποδοχής έναρξης συνδρομής σε υπηρεσία πολυμεσικής πληροφόρησης, η εκ μέρους του καταναλωτή αποστολή σύντομου μηνύματος αποδοχής της υπηρεσίας, στον παροχέα κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο διατηρεί συνδρομή, σε απάντηση σύντομου μηνύματος του ίδιου παροχέα με το οποίο ενημερώνεται ο καταναλωτής για υπηρεσία για την οποία έχει επιδείξει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Διάταγμα καμία άλλη μέθοδος απόκτησης συνδρομής δεν είναι νόμιμη.

Ο ΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων προστατεύεται επαρκώς ο καταναλωτής και περιορίζεται δραστικά το ενδεχόμενο παροχείς υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης να επιτυγχάνουν εγγραφή συνδρομητών με δόλια μέσα.

Παράλληλα, το Γραφείο ΕΡΗΕΤ εξακολουθεί με ταχείς ρυθμούς την αξιολόγηση των παραπόνων καταναλωτών κατά παροχέων υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ