Στα 2,4 δις ευρώ το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου

Στα € 194,6 δις έφτασαν οι εξαγωγές της ΕΕ τον Ιούλιο με αύξηση 9,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 (€ 177,8 δις), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσίας της ΕΕ.

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 177,1 δις, σημειώνοντας αύξηση 13,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 (€ 156,2 δις). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα € 17,6 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2018, σε σύγκριση με + € 21,6 δις τον Ιούλιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 162,3 δις τον Ιούλιο του 2018, αυξημένο κατά 9,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017.

Σύμφωνα με την Εurostat, oι εξαγωγές στην Κύπρο αυξήθηκαν ικανοποιητικά σε €2,7 δις την ίδια περίοδο ή κατά 55% (€ 0,7 δις στην ΕΕ ή αύξηση 7% και σε € 2,0 δις ή κατά 84% σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο). Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εισαγωγές αυξάνονται σε € 5,2 δις ή κατά 20% (€ 3,1 δις από την ΕΕ ή κατά 11% και σε € 2,1 δις ή κατά 38% από τον υπόλοιπο κόσμο). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ύψους -€ 2,4 δις για τη δεδομένη περίοδο, έναντι -€ 2,5 πέρυσι. Από αυτά τα -€ 2,4 δις είναι με την ΕΕ (από -€ 2,1 δις πέρυσι) και -€ 0,1 δις με τον υπόλοιπο κόσμο (από – € 0,4 δις πέρυσι).

Την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €1 319,3 δις (αύξηση 4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 200,8 δις. Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα €118,5 δις, έναντι + €125,3 δις τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €1 143,3 δισς τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018, αυξημένο κατά 6%.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ28 τον Ιούλιο του 2018 ήταν €170,4 δις, αυξημένη κατά 9,6%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 (από €155,5 δις). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 170,4 δις, αυξημένες κατά 15,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017 (€ 147,7 δις). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα €0,1 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2018, έναντι + €7,8 δις τον Ιούλιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ28 ανήλθε σε €288,0 δις τον Ιούλιο του 2018, + €8,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 127,2 δις (αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 131,2 δις (αύξηση 4,5% Ιούλιος 2017). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε έλλειμμα €4,1 δις, έναντι πλεονάσματος €6,3 δις τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017. Τέλος το εμπόριο εντός ΕΕ αυξήθηκε σε €2 055,5 δις τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018, + 5,6%, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ