Στις 67.670 η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Στα 67.670 πρόσωπα ανήλθε στο 2ο τρίμηνο του έτους το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύτερο τομέα αυξήθηκε σε απόλυτους αριθμούς κατά 672 άτομα.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.987, 5.552 και 4.232 άτομα αντίστοιχα.

Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 696 άτομα (1,22%), ενώ μείωση παρατηρείται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 10 άτομα (-0,17%) και στις τοπικές Αρχές κατά 14 άτομα (-0,33%).

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο 2018, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 332 άτομα (0,49%).

Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 263 άτομα (0,46%) και οι τοπικές Αρχές κατά 74 άτομα (1,78%). Οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σημείωσαν μείωση κατά 5 άτομα (-0,08%), αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ