Σύνδεσμος Καταναλωτών: Χάθηκαν €12,02 εκ. λόγω πετρελαιοειδών από κατεχόμενα

Από σταθερότητα στις λιανικές τιμές πώλησης τόσο της βενζίνης 95, όσο και του πετρελαίου κίνησης, χαρακτηρίζεται ο Αύγουστος του 2018, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απώλεσε έσοδα €12,02 εκατομμύρια από τους φόρους και ΦΠΑ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 από τις αγορές από τα κατεχόμενα βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης. Τα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών υπολογίζεται ότι για την ίδια περίοδο, απώλεσαν έσοδα περίπου €962.916.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, κατά τον Αύγουστο, εκτιμάται ότι υπήρξε μικρή οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές λόγω των αυξομειώσεων των λιανικών τιμών από την αρχή του Αυγούστου. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές κατά τον Αύγουστο 2018 ήταν συνολικά €6.152 ευρώ για την βενζίνη 95 και για το πετρέλαιο κίνησης μόνο €2.106 ευρώ .

Προσθέτει ότι η λιανική τιμή πώλησης της βενζίνης 95 σταθεροποιήθηκε στο 1,321 σεντ το λίτρο για όλο τον μήνα Αύγουστο εκτός από την πρώτη βδομάδα που η τιμή της κινήθηκε μεταξύ 1,316 και 1,320 σεντ το λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμάνθηκε μεταξύ 1,327 και 1,328 σεντ το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο.

Αναφέρει ότι η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμάνθηκε από 1,466 μέχρι 1,468 σεντ το λίτρο που λογικά συνάδει με την τάση διαμόρφωσης των λιανικών τιμών στην Κύπρο, δηλαδή χαρακτηρίζεται από μια σταθερότητα στις τιμές. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμάνθηκε από 1,352 σεντ το λίτρο μέχρι τα 1,358 σεντ.

«Η τάση διαμόρφωσης της τιμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει ελαφρώς από την τάση που παρουσιάστηκε στην Κύπρο η οποία παρουσίασε μια σταθερότητα γιατί οι λιανικές τιμές κυμάνθηκαν στην Κύπρο κυμάνθηκαν μεταξύ 1,327 και 1,328 σεντ το λίτρο», σημειώνει.

Επιπλέον, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η φθηνότερη επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου του 2018 για την βενζίνη 95 ήταν η Αμμόχωστος και η ακριβότερη η Πάφος. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η φθηνότερη επαρχία ήταν οριακά η Λευκωσία και ακριβότερη η Πάφος.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, συνολικά και για τους εφτά πρώτους μήνες του 2018 παρατηρούμε μια μείωση στις πωλήσεις της τάξης -3,29% στην βενζίνη 95, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2017. Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις του 2017, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2016, παρουσίασαν μια αύξηση 0,42%.

Κατά την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης το 2018 παρουσίασαν μια αύξηση της τάξης του 4,68% σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2017. Κατά την ίδια περίοδο όμως, οι συνολικές πωλήσεις του 2017, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2016, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,02%.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η μείωση στις πωλήσεις της βενζίνης 95 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αγορές από πρατήρια που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές.

Το πετρέλαιο κίνησης, παρ’ όλο που παρουσιάζει αύξηση κατά 4,68% το 2018, η αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την αύξηση των πωλήσεων του 2017, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2016 που ήταν 9,02%, προσθέτει.

Αγορές βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης από τις κατεχόμενες περιοχές

Λαμβάνοντας υπόψη την τάση στις συνολικές πωλήσεις των ετών 2016 και 2017, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, μπορεί να εξαχθεί το κατ’ αρχήν συμπέρασμα ότι οι αγορές από τα κατεχόμενα για τους πρώτους εφτά μήνες του 2018 για τη βενζίνη 95 υπολογίζονται στα 8 834 957 λίτρα και για το πετρέλαιο κίνησης 8 672 597 λίτρα.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι από τις κατεχόμενες περιοχές, για τους πρώτους εφτά μήνες του 2018, αγοράστηκε τουλάχιστο το 3,71% των συνολικών πωλήσεων της βενζίνης 95 και το 4,34% του πετρελαίου κίνησης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν αφού λήφθηκε υπόψη η τάση της αύξησης των πωλήσεων των ετών 2016, 2017, 2018.

Τα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών υπολογίζεται ότι τους πρώτους εφτά μήνες του 2018, απώλεσαν έσοδα περίπου €962.916, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προμήθειά τους είναι περίπου 5,5 σεντ το λίτρο.

Οι συνολικές αγορές Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 από τα κατεχόμενα υπολογίζονται στα 17.507.574 λίτρα βενζίνης και πετρελαίου κίνησης που αντιστοιχούν στο 3,71% των πωλήσεων στις ελεύθερες περιοχές για τη βενζίνη 95 και στο 4,34% για το πετρέλαιο κίνησης. Οι συνολικές εισπράξεις του ψευδοκράτους, υπολογίζονται στα €12.605.453.

Οι συνολικές αγορές από τα κατεχόμενα για τους μήνες Ιανουάριο – Ιούλιο 2018 υπολογίζεται ότι αποτελούν το 11% των συνολικών πωλήσεων στα κατεχόμενα.

Η Κυπριακή δημοκρατία απώλεσε έσοδα από τους φόρους και ΦΠΑ (6.184.483 + 5.836.658) €12 021 141.

Οι πρατηριούχοι στις ελεύθερες περιοχές, για τον Αύγουστο μόνο απώλεσαν προμήθειες ύψους 157 235 και για ολόκληρη την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 €962 916 ευρώ.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι οι συνολικές αγορές από τα κατεχόμενα για το μήνα Αύγουστο παρουσίασαν μείωση πάνω από 50% σε σύγκριση με το Ιούλιο 2018 και σημειώνει ότι «αυτό ίσως να οφείλεται και στο κλείσιμο των εργασιών πολλών επιχειρήσεων λόγω των αδειών του Αυγούστου και ως εκ τούτου δεν υπήρχε κίνηση των οχημάτων τους και στις άδειες των εργαζομένων οι οποίοι πήγαν για διακοπές εκτός Κύπρου και δεν κινούσαν τα οχήματά τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ