Η επιβάρυνση στους καταναλωτές από αυξήσεις τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου αναλυτικά

Μικρή σχετικά οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές, λόγω των αυξήσεων των λιανικών τιμών της βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης από την αρχή του Σεπτεμβρίου, υπήρξε τον ένατο μήνα του 2018, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

 Η συνολική επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές κατά τον Σεπτέμβριο 2018 για το πετρέλαιο κίνησης ήταν συνολικά  €22.976 ευρώ και  για τη βενζίνη 95 μηδενική.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2018 υπολογίζεται ότι πωλήθηκαν από τα πρατήρια πετρελαιοειδών συνολικά 37.668.825 λίτρα βενζίνης 95 με συνολική αξία €49.926.241 και συνολικά 29.968.020 λίτρα πετρελαίου κίνησης με συνολική αξία €40.372.917.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η φθηνότερη επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου για την  βενζίνη 95 ήταν η Λευκωσία και η ακριβότερη η Πάφος.  Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η φθηνότερη επαρχία ήταν και πάλι η Λευκωσία και ακριβότερη η Πάφος.

Σύγκριση με ΕΕ

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι λιανικές τιμές στην Κύπρο μαζί με τους φόρους, τόσο για τη βενζίνη 95, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, αναφέρει ότι οι λιανικές τιμές στην Κύπρο χωρίς τους φόρους, τόσο για τη βενζίνη 95, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης είναι ψηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσθέτει ότι οι λιανικές τιμές στην Κύπρο για το πετρέλαιο θέρμανσης τόσο μαζί με τους φόρους, όσο και χωρίς τους φόρους, είναι ψηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βενζίνη 95 χωρίς τους φόρους

Από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης της βενζίνης 95 χωρίς τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι η Κύπρος βρίσκεται στη 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. στις 24-09-2018 ήταν 60,409 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 62,212 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018 ήταν η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βενζίνη 95 με τους φόρους

Από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης της βενζίνης 95 με τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών παρατηρεί ότι η Κύπρος βρίσκεται στη 9η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της ΕΕ στις 24-09-2018 ήταν 1,479 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 1,323 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018 ήταν η Βουλγαρία και Πολωνία.

Πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους

Από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης χωρίς τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε ότι η Κύπρος βρίσκεται στη 24η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. στις 24-09-2018 ήταν 64,039 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 67,516 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018 ήταν η Μάλτα και η Ιρλανδία.

 Πετρέλαιο κίνησης με τους φόρους

Από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης με τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε ότι η Κύπρος βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της ΕΕ στις 24-09-2018 ήταν 1,378 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 1,352 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018  ήταν το Λουξεμβούργο και η Βουλγαρία.

Πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς τους φόρους

Από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι η Κύπρος βρίσκεται στη 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της ΕΕ στις 24-09-2018 ήταν 60,977 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 65,291 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018  ήταν οι Κάτω χώρες και η Ρουμανία.

 Πετρέλαιο θέρμανσης με τους φόρους

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από τη σύγκριση των λιανικών τιμών πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης με τους φόρους με τις λιανικές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της ΕΕ στις 24-09-2018 ήταν 86,407 σεντ το λίτρο και της Κύπρου 93,812 σεντ το λίτρο. Οι πιο φθηνές χώρες στις 24-09-2018  ήταν το Λουξεμβούργο και η Λιθουανία.

Αγορές βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης από τις κατεχόμενες περιοχές

Εξάλλου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπολογίζει ότι από τις κατεχόμενες περιοχές, για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2018,  αγοράστηκε τουλάχιστο το 3,26% των συνολικών πωλήσεων της βενζίνης 95 και το 4,1% του πετρελαίου κίνησης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν αφού λήφθηκε υπόψη η τάση της αύξησης των πωλήσεων των ετών 2016, 2017, 2018.

Τα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών υπολογίζεται ότι για την ίδια περίοδο, δηλαδή τους πρώτους οκτώ μήνες του 2018, απώλεσαν έσοδα περίπου €1.009.857 ευρώ,  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προμήθειά τους είναι περίπου 5,5 σεντ το λίτρο.

Οι συνολικές αγορές Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 από τα κατεχόμενα υπολογίζονται στα 18.361.040 λίτρα βενζίνης, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία απώλεσε έσοδα από τους φόρους και ΦΠΑ  €12.215.900.

Πηγή:ΚΥΠΕ