Κ.Μελάς: Ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση του Συνεργατισμού

Τη θέση ότι την κύρια ευθύνη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού είχαν όσοι χειρίζονταν τα δάνεια και τις αναδιαρθρώσεις και δεν εφάρμοζαν τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), διατύπωσε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού ο Κώστας Μελάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην ΚΤΚ που δεν επέβαλλε κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας.

Όπως ανέφερε, η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να παραμένουν φορτωμένοι με δάνεια τα οποία δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Μελάς αναφέρθηκε στη διαδικασία της διαιτησίας που ακολουθείτο σε περιπτώσεις προβληματικών δανείων, κάνοντας λόγο για υπερεξουσίες του Εφόρου της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διόριζε διαιτητή για την επίλυση της διαφοράς και δέσμευε την κινητή και ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη.

Αντί, όπως ανέφερε, να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις με βάση την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας του 2013, οι διαιτητές εξέδιδαν διαιτητικές αποφάσεις που επιδίκαζαν στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ποσά με επιτόκια 9, 10, 13 ακόμα και 15 τοις εκατόν και προχωρούσαν σε εγγραφή της απόφασης στα επαρχιακά δικαστήρια για σκοπούς εκτέλεσής της.

«Υπήρχαν υπερεξουσίες του Εφόρου σε όλες τις περιόδους και κάναμε αγώνα μέχρι και πρόσφατα για να φύγουν οι υπερεξουσίες που αφορούσαν τις διαιτησίες. Ο Έφορος μπορούσε με απλή υποψία ότι πιθανώς ένας δανειολήπτης να αποφύγει να πληρώσει όταν πάει σε διαιτησία, να δεσμεύσει την ακίνητη και κινητή του περιουσία. Έστελνε φιρμάνι στο κτηματολόγιο και όλη η περιουσία του δανειολήπτη ήταν δεσμευμένη. Αυτός ο Εφορος κατακρεούργησε του δανειολήπτες» ανέφερε ο κ. Μελάς.

«Η διαδικασία αυτή ήταν μια από τις αιτίες κατάρρευσης του Συνεργατισμού. Διότι οι δανειολήπτες έμεναν φορτωμένοι με δάνεια τα οποία δεν πλήρωναν. Βασίζονταν στις υποθήκες που είχαν όλοι οι δανειολήπτες του Συνεργατισμού και έμενε εκεί το θέμα. Εκποιήσεις δεν μπορούσαν να κάνουν ή δεν ήθελαν να κάνουν κι έτσι ο υπερδανεισμός ήταν εκεί. Με επιτόκια 13% και 15% που προνοούνταν σε αρκετές από τις διαιτητικές αποφάσεις» είπε.

Την ίδια ώρα επέρριψε ευθύνη στον Διονύση Διονυσίου, Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ο οποίος, όπως ανέφερε, επέμενε στη διατήρηση της διαιτησίας.

Αναφέρθηκε επίσης σε δάνεια που δίνονταν σε αθλητικά σωματεία βάζοντας ως πρωτοφειλέτες μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων.

Ο κ. Μελάς είπε πως από τα τέλη του 2009 με αρχές του 2010 «άρχισαν να κλέβουν τον κόσμο». Ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωνε το επιτόκιο, στο Συνεργατισμό αύξαναν το επιτόκιο και αντισυμβατικά και παράνομα. «Με τις μεθόδους αυτές και τους τόκους υπερημερίας που έβαζαν, επιπλέον της παράνομης και αντισυμβατικής αύξησης του περιθωρίου, που σήμαινε ότι το συνολικό επιτόκιο ανέβαινε στο 6-7% ενώ έπρεπε να ήταν 0-2%, έτσι υπερφορτώθηκαν τα δάνεια του απλού κόσμου με τεράστια ποσά που ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν» υπέδειξε.

Πρόσθεσε δε ότι, μετά το 2013, οι υπάλληλοι των Συνεργατικών έλεγαν ψέματα στους δανειολήπτες ότι δεν υπήρχε Οδηγία και Κώδικας συμπεριφοράς από την ΚΤΚ και ότι χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να παραπλανούν και να εκβιάζουν τους δανειολήπτες να αποδεχτούν τους όρους των αναδιαρθρώσεων.

«Ένας λόγος που κατέρρευσε ο Συνεργατισμός είναι η απουσία κυρώσεων γιατί δεν εφάρμοζαν τον Κώδικα και την Οδηγία της Κεντρικής και η πλήρης αδράνεια. Η Κεντρική Τράπεζα περιοριζόταν στα ευχολόγια» είπε, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών, καταλογίζοντας στην ΚΤ τεράστια ευθύνη, για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας για τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

«Ο Συνεργατισμός κατέρρευσε με κύρια ευθύνη αυτών που χειρίζονταν τα δάνεια και τις αναδιαρθρώσεις και δεν εφάρμοζαν την Οδηγία και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου» είπε ο καταλήγοντας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών.

Ο κ. Μελάς θα επανέλθει ενώπιον της Ερευνητικής στις 23 Οκτωβρίου, στις 9 πμ για κατάθεση τεκμηρίων.

Την επόμενη βδομάδα η Ερευνητική Επιτροπή δεν θα συνεδριάσει, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των μελών της στο εξωτερικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ