Μειωμένο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Αύγουστο

Μείωση κατά €14,5 εκατομμύρια, στα €353,9 εκ. σημείωσε τον Αύγουστο το 2018 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο λόγω της αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017.

Ταυτόχρονα, μείωση κατά περίπου €390 εκ. παρουσιάζει το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2018, το οποίο υποχώρησε στα €2,57 δισεκατομμύρια, από €2,96 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου σημείωσαν μεγάλη αύξηση κατά €1,21 δισ., στα €3,27 δισ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα €5,84 δισ., από €5,02 δισ.

Συγκεκριμένα, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2018, οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2018 στα €618,6 εκ. σε σύγκριση με €622,7 εκ. τον Αύγουστο 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν στα €264,7 εκ. σε σύγκριση με €254,3 εκ. τον περσινό Αύγουστο.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2018 ήταν €364,2 εκ. σε σύγκριση με €365,1 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2018 ήταν €254,3 εκ. σε σύγκριση με €257,6 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2018 ήταν €70,5 εκ. σε σύγκριση με €132,0 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2018 ήταν €194,2 εκ. σε σύγκριση με €122,4 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές τον Αύγουστο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €1,0 εκ. σε σύγκριση με €113,4 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €21,1 εκ. σε σύγκριση με €89,6 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ