Ξεκίνησε η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Άρχισε από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου του 2018 η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι οποίες έληξαν την 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει ότι η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 9 Δεκεμβρίου του 2018.

Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών μηνών, ενώ τονίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι την Κυριακή 9.12.2018 χωρίς επιβάρυνση.

Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από την Κυριακή 9.12.2018, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 10.12.2018 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, καθώς επίσης ασφάλεια.

Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος, που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το τρίτο τρίμηνο του 2018, αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2018 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Επιπλέον, σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής», που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ