Μηνιαία μείωση €24 εκ. παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2018 οι ΜΕΧ

Μειώθηκαν κατά €24 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2018 οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) των τραπεζών, υποχωρώντας στα €16,61 δισεκατομμύρια, από €16,63 δισ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ως ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων, οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουλίου του 2018 στο 40,4%, από 40,3% τον προηγούμενο μήνα. Από το τέλος του 2017, οι ΜΕΧ έχουν μειωθεί κατά €3,96 δισ.

Από το σύνολο των ΜΕΧ, αναδιαρθρώθηκαν €9,25 δισ., εκ των οποίων τα €6,42 δισ. παραμένουν ως ΜΕΧ, σε σύγκριση με €6,44 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανέρχονταν στο τέλος Ιουλίου του 2018 στα €12,98 δισ., από €12,96 δις. τον Ιούνιο του 2018 ή σε ποσοστό 31,5% των συνολικών χορηγήσεων.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν στα €41,15 δισ. στο τέλος Ιουλίου του 2018, από €41,28 δισ. τον Ιούνιο του 2018. Από το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν κατά €5,92 δισ.

Οι σωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών διαμορφώθηκαν στο 48,1% (€7,99 δισ.), από 48,3% (€8,03 δισ.) τον Ιούνιο του 2018 και από 46,8% στο τέλος του 2017.

Στοιχεία κατά θεσμικό τομέα

Από τα €16,61 δισεκατομμύρια ΜΕΧ, τα €6,12 δισ. (39,4% των χορηγήσεων που δόθηκαν στις εταιρείες) αφορούν δάνεια προς εταιρείες εκ των οποίων τα €3,84 δις. έχουν αναδιαρθρωθεί και παραμένουν ως ΜΕΧ τα €2,53 δισ.

Επίσης, τα ΜΕΧ των νοικοκυριών ανέρχονταν στο τέλος Ιουλίου στα €10,20 δισ. (52,5% των χορηγήσεων που δόθηκαν στα νοικοκυριά), εκ των οποίων τα €5,19 δισ. έχουν αναδιαρθρωθεί και παραμένουν ως ΜΕΧ τα €3,77 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις προς τη Γενική Κυβέρνηση ανέρχονταν στα €743 εκ. εκ των οποίων τα €23 εκ. αφορούν ΜΕΧ (3,1%).

Πηγή: ΚΥΠΕ