Πληρωμή αποζημιώσεων από Τουρκία ή αποπομπή, ζητά από το Στρασβούργο Ε/κ πρόσφυγας

Να δοθεί μια τελική προειδοποίηση στην Τουρκία για εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ζητά από το Συμβούλιο της Ευρώπης Ελληνοκύπριος πρόσφυγας, προτείνοντας σε διαφορετική περίπτωση ακόμη και την αποπομπή της από τον διεθνή οργανισμό.

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή Υπουργών, που συνεδριάζει μεταξύ 4 και 6 Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο, για εξέταση της υλοποίησης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, ο καθηγητής Ανδρέας Ορφανίδης – εκ των αιτητών της ομάδας Ξενίδη-Αρέστη που δικαιώθηκε από το ΕΔΑΔ σχετικά με την παραβίαση των περιουσιακών του δικαιωμάτων – ζητά από το Σώμα να περάσει από «φιλολογικού» χαρακτήρα αποφάσεις στην υιοθέτηση πρακτικών μέτρων.

Διαμαρτύρεται παράλληλα για το γεγονός ότι η Άγκυρα αγνόησε την τελευταία απόφαση της Επιτροπής Υπουργών που αναφέρεται στην άνευ όρων υποχρέωση της Τουρκίας να καταβάλει τις αποζημιώσεις, κάτι που, όπως λέει, πράττει τα τελευταία 8 χρόνια.

Στην επιστολή του ο καθηγητής Ορφανίδης ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να δώσει μια τελική προειδοποίηση στην Τουρκία για άμεση εκτέλεση της απόφασης για αποζημίωση, η οποία εκδόθηκε το 2010.

Αν η Άγκυρα αποτύχει να πράξει κάτι τέτοιο, τότε λέει ότι το Σώμα θα πρέπει να επισημάνει πως «η Τουρκία παραβιάζει διαρκώς και δεν υλοποιεί πλήρως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και συνεπώς δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ».

Επίσης, εισηγείται όπως το Σώμα υποδείξει ότι «υπάρχει λόγος για τη διαδικασία αποπομπής της Τουρκίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω παραβίασης του καταστατικού του».

Ο κ. Ορφανίδης επαναφέρει τέλος παλαιότερη εισήγησή του για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Τουρκίας στη Γαλλία ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για αποπληρωμή των αποζημιώσεων.

Το ΕΔΑΔ είχε επιδικάσει το 2010 αποζημίωση 400 χιλ. ευρώ πλέον τόκους για ηθική βλάβη και υλική ζημιά στον κ. Ορφανίδη, καθώς και 8 χιλ. ευρώ πλέον τόκους για έξοδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ