Διάλεξη του Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή στο Σπίτι της Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, στο Σπίτι της Κύπρου, η διάλεξη του Καθηγητή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρου Πασιαρδή, με θέμα «Παιδαγωγική Ηγεσία και βελτίωση του Σχολείου = Edupreneurial Leadership», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου κύκλου της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η «Σειρά Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου»  συνδιοργανώνεται από το Σπίτι της Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο της γόνιμης συνεργασίας των τριών φορέων για την ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Κύπρο.

Τον κ. Πασιαρδή καλωσόρισε στο Σπίτι της Κύπρου ο Μορφωτικός Λειτουργός Τάκης Βοΐλας, ο οποίος αναφέρθηκε στο σημαντικό επιστημονικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, ο κ. Πασιαρδής περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων και υψηλών απαιτήσεων ως προς την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ εξέτασε και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, παραπέμποντας στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον ρόλο του Διευθυντή Σχολείου στη σύγχρονη εποχή, ο οποίος, όπως σημείωσε ο κ. Πασιαρδής, έχει γίνει πολυπλοκότερος και πιο απαιτητικός, καθώς ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός ατόμου για αποτελεσματική παιδαγωγική επίδραση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πασιαρδής παρουσίασε ένα μοντέλο ηγεσίας, καθώς και τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LISA (Leadership Improvement for Student Achievement), ενώ περιέγραψε τον σύγχρονο σχολικό ηγέτη ως Edupreneurial ηγέτη.

Όπως εξήγησε, οι Εdupreneurial Ηγέτες είναι εκείνοι που επιδεικνύουν μεγάλη ικανότητα στη χρήση συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών και αποδεικνύονται ικανοί να κινητοποιήσουν όλες εκείνες τις εξωτερικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες βελτίωσης του σχολείου του οποίου ηγούνται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ