Η Allianz Eλλάς ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πελατών της

Η Allianz Eλλάς ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πελατών της μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την ΣΕΔΙΠΕΣ, ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Allianz Eλλάς, «μετά την ανάκληση της άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και τη μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της στην Ελληνική Τράπεζα, η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), όπως έχει μετονομαστεί η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τερμάτισε τη συμφωνία Γενικού Αντιπροσώπου – Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητήπου διατηρούσε με την Allianz Eλλάς ΑΑΕ».

«Συνεπώς πλέον, η διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων των ασφαλισμένων της θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα νέα γραφεία της εταιρείας στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα, από το υποκατάστημά της που λειτουργεί στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 40 στη Λευκωσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Allianz αναφέρει ότι πρόθεση της είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει την παρουσία της στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας την επαφή και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι οι υφιστάμενοι πελάτες της συνεχίζουν να διατηρούν στο ακέραιο τα προνόμιά τους σύμφωνα με τους όρους των προϊόντων που διαθέτουν.

Προσθέτει ότι κύριο μέλημα για της αποτελεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της και για τον σκοπό αυτό το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών της αλλά και η ιστοσελίδα της είναι διαθέσιμα για να εξυπηρετήσουν τους υφιστάμενους αλλά και υποψήφιους πελάτες της.

Επιπλέον, η Allianz αναφέρει ότι καθήκοντα Branch Manager και τη συνολική ευθύνη λειτουργίας του Υποκαταστήματος έχει αναλάβει ο Ανδρέας Τταφούνας, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις τόσο σε εταιρείες κλάδου ζωής όσο και γενικού κλάδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ