Η Τράπεζα Κύπρου υιοθετεί την υπηρεσία Swift Global Payments Innovation

Η Τράπεζα Κύπρου έγινε η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που υιοθετεί την υπηρεσία του συστήματος Swift, global payments innovation (gpi).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του SWIFT, με το gpi, η Τράπεζα Κύπρου θα μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της μια ταχύτατη υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση των εμβασμάτων και διαφάνεια στα τραπεζικά τέλη και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η ώθηση στην ευρεία υιοθέτηση του SWIFT gpi δόθηκε από την ζήτηση για γρηγορότερη και πιο διαφανή υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών. Όπως αναφέρεται, σχεδόν οι μισές πληρωμές gpi πιστώνονται εντός 30 λεπτών, πολλές μέσα σε δευτερόλεπτα, και σχεδόν 100% μέσα σε 24 ώρες.

Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης στους τελικούς πελάτες να παρακολουθούν την κατάσταση των πληρωμών τους από άκρο σε άκρο και παρέχει ένα πρωτοφανές επίπεδο παρακολούθησης σε κάθε πληρωμή.

Ως αντίδραση στην τεχνολογική πρόοδο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα Κύπρου έχει θέσει ως προτεραιότητα την υλοποίηση ψηφιακών προϊόντων και εφαρμογών και η υιοθέτηση του SWIFT gpi εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου. Ο στόχος μας, συμπληρώνει, είναι η εμπλοκή των Κυπρίων στις διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφέροντάς τούς γρήγορες και πρακτικές λύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ