Κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ για τις ΑΠΕ καταγγέλλουν οι συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική αγορά

Κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στο θέμα της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ) της ΟΕΒ, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Ο ΣΣΑΑΗ καταγγέλλει ότι η ΑΗΚ έχει προχωρήσει και έχει δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες τις οποίες έχει εντάξει κάτω από τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ώστε να μην ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Επιπρόσθετα, αναφέρεται, η ΑΗΚ προβαίνει σε διαγωνισμούς για αγορά αδειών ΑΠΕ και συγκεκριμένα στον Διαγωνισμό ΑΗΚ 416/2018 «Δήλωση Ενδιαφέροντος για συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια για Ανάπτυξη ΑΠΕ».

Η ΑΗΚ, σημειώνεται επίσης, επιζητά διάφορες συνεργασίες στην παραγωγή αλλά και κλείδωμα της προμήθειας που δεν αφήνει περιθώρια ανταγωνισμού.

«Αυτό είναι κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ, πλήττεται ο ανταγωνισμός και οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν στρατηγική για μπλοκάρισμα του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, σε ένα κομμάτι πίττας πολύ μικρό για την ιδιωτική πρωτοβουλία», αναφέρεται.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι το μικρό και απομονωμένο σύστημα της Κύπρου, μπορεί να δεχθεί ορισμένα MW από ανανεώσιμες πηγές και ήδη έχει υπάρξει μεγαλύτερο από το αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

«Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν δαπανήσει μεγάλα ποσά για να προετοιμασθούν στην ένταξη στην ανταγωνιστική αγορά, σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Έχουν δεσμευθεί απέναντι σε επενδυτές και τραπεζικά ιδρύματα. Οι θυγατρικές εταιρείες της ΑΗΚ δεν αντιμετώπισαν ούτε αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, μιας και με μεγάλη ευκολία εξασφαλίζουν δάνεια, λόγω της μητρικής ΑΗΚ. Οι θυγατρικές εταιρείες της ΑΗΚ θα έπρεπε να έχουν ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο και μην κάνουν χρήση τα αποθεματικά της μητρικής ή την φερεγγυότητα της μητρικής, η οποία θα έπρεπε να κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50%, που δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια διαδικασία που αποτελείται από διάφορα μέτρα (αναδιάρθρωση του τομέα, εισαγωγή ανταγωνισμού, δημιουργία ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, διαχειριστή συστήματος, λειτουργού αγοράς), οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σωστά για την επιτυχή μεταρρύθμιση των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, σε ανταγωνιστικές. Ο ανταγωνισμός, σημειώνεται, οδηγεί σε αυξημένη καινοτομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην παραγωγή καθώς και στη μείωση των τιμών.

«Ο αθέμιτος ανταγωνισμός όμως, είναι ανεπιθύμητος και θα πρέπει να εξαλειφθεί. Αναμένουμε πως αυτή θα είναι και η τελευταία κίνηση της ΑΗΚ, για να πλήξει τον υγιή ανταγωνισμό και δεν θα επαναληφθεί», αναφέρεται.

Ο ΣΣΑΑΗ κάνει έκκληση προς τον Πρόεδρο να αναλάβει όλες τις ενέργειες εκείνες «για να σταματήσει αυτό το φιάσκο και να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι σχεδιασμοί, με διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό».

Στην επιστολή σημειώνεται ότι οι εταιρίες μέλη του ΣΣΑΑΗ θα υλοποιήσουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα των τελευταίων χρόνων και θα συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πραγματικά απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται, αναπτύχθηκε έντονη ιδιωτική πρωτοβουλία, με δέσμευση επενδύσεων πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ, για ένταξη έργων ανανεώσιμων πηγών στην ανταγωνιστική αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ