ΚΟΤ: Ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τις διακοπές τους στην Κύπρο οι πλείστοι περιηγητές

Ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τις διακοπές τους στην Κύπρο δήλωσαν η πλειοψηφία των περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Αναχωρήσεων Περιηγητών του ΚΟΤ.

Η Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, κατέδειξε επίσης πως οι λόγοι που οδήγησαν τους περιηγητές να διαλέξουν την Κύπρο για τις διακοπές τους την περίοδο αυτή εστιάζονται κυρίως στον ήλιο και τη θάλασσα, την ηρεμία και ελκυστικότητα του περιβάλλοντος, τη φιλοξενία των κατοίκων, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο που δήλωσε ότι επέλεξε την Κύπρο επειδή την έχει επισκεφτεί ξανά στο παρελθόν (28%) ή λόγω σύστασης από φίλους/οικογένεια (24%).

Οι περιηγητές της υπό αναφορά περιόδου εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους με μερίδιο 62% να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο (βαθμός αξιολόγησης 5 από τα 5) από τη συνολική εμπειρία και μερίδιο 35% να αξιολογεί την ικανοποίηση με βαθμό 4 από τα 5. Το μερίδιο που αξιολόγησε τη συνολική εμπειρία με βαθμό 1 ή 2 από τα 5, ήταν μόλις 0,2%. Συγκριτικά καλύτερη ήταν η αξιολόγηση της φιλοξενίας που απόλαυσαν οι περιηγητές ενώ χειρότερη ήταν η αξιολόγηση του δομημένου περιβάλλοντος και των ευκαιριών διασκέδασης. Τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα συμπεράσματα της έρευνας το 2017.

Από τους περιηγητές της υπό αναφορά περιόδου, 95,8% διέμεινε αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές, 2,2% διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα, ενώ μερίδιο 2,0% διέμεινε τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν σοβαρή διαφοροποίηση σε σχέση με τα στοιχεία της καλοκαιρινής περιόδου 2017 στην οποία υπολογίστηκε το ποσοστό που είχε διαμείνει αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές στο 94,5%, το μερίδιο που διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα 3,5% και το μερίδιο που διέμεινε και στις δύο περιοχές 1,9%. Το μερίδιο που διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα ήταν μεγαλύτερο στην περίπτωση των περιηγητών από τη Γερμανία (6,7%) σε αντίθεση με τα στοιχεία του 2017 όταν η έρευνα είχε καταδείξει τους περιηγητές από το Ισραήλ (10,0%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,8%) να επιλέγουν αποκλειστική διαμονή στα κατεχόμενα.

Όσον αφορά στον τύπο καταλύματος διαμονής, 3 στους 4 περιηγητές διαμένουν σε αδειούχα ξενοδοχεία και άλλα οργανωμένα διαμερίσματα (συγκριτικά με 7 στους 10 το 2017). Το μερίδιο των περιηγητών της περιόδου αυτής που διέμεινε σε ενοικιαζόμενες επαύλεις ή διαμερίσματα ανήλθε σε 9,9% (14,6% το 2017) ενώ, όπως και το 2017, ένα μερίδιο 3,7% να δηλώνει διαμονή σε Airbnb καταλύματα.

Από τους περιηγητές που διέμειναν σε ξενοδοχεία και άλλα οργανωμένα διαμερίσματα, μερίδιο 25% επέλεξε διαμονή All Inclusive, ποσοστό το οποίο ήταν το ίδιο και το καλοκαίρι του 2017. Το ποσοστό αυτό να ήταν ψηλότερο στους περιηγητές από τις Σκανδιναβικές Χώρες (41%) και χαμηλότερο στους περιηγητές από την Ελλάδα (2%).

Από τους ερωτηθέντες, μερίδιο 85% δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη επιλογή για τις διακοπές τους (συγκριτικά με 84% το 2017) με το υπόλοιπο 15% να δηλώνει ότι άλλη χώρα ήταν η πρώτη τους επιλογή και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα (28%), η Ισπανία (14%), η Τουρκία (10%) η Ιταλία (9%) και άλλοι προορισμοί με μικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο οι περιηγητές να προτείνουν την Κύπρο σε άλλους ως τουριστικό προορισμό, ένα μεγάλο ποσοστό 89% αξιολόγησαν με βαθμό 8, 9 ή 10 (σε κλίμακα 1 με 10) την πιθανότητα να το πράξουν χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικοτήτων των περιηγητών με εξαίρεση την περίπτωση των Βρετανών περιηγητών όπου το μερίδιο αυτό να αυξάνεται στο 94%.

Τέλος, στο ενδεχόμενο να επισκεφτούν ξανά την Κύπρο για διακοπές τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, ποσοστό 92% απάντησε «Πιθανώς Ναι» / «Σίγουρα Ναι» με το μερίδιο να είναι ακόμη ψηλότερο στους περιηγητές από τη Ρωσία (96%) ενώ αντίθετα, μόνο 83% των περιηγητών από τις Σκανδιναβικές Χώρες απάντησε με τον τρόπο αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ