Μείωση στο πλεόνασμα το τρίτο τρίμηνο 2018 λόγω εμπορικού ισοζυγίου

Επιδείνωση σημείωσε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2018 (2018Τ3), καθώς το πλεόνασμα μειώθηκε στα €52 εκατ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €261,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η εν λόγω επιδείνωση οφείλεται κυρίως στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, με τις εξαγωγές αγαθών, ως επί το πλείστο, πλοίων, κατά το 2018Τ3 να εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2017Τ3 ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν.

Οι υπηρεσίες επίσης μειώθηκαν, αν και σε μικρότερο βαθμό, ενώ μικρές αυξήσεις καταγράφηκαν τόσο στο πρωτογενές όσο και στο δευτερογενές εισόδημα.

Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου κατέγραψε μικρή βελτίωση το 2018Τ3, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €22.382,5 εκατ. έναντι €22.582,7 εκατ., το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση των καθαρών υποχρεώσεων της Κύπρου οφείλεται στη βελτίωση που καταγράφηκε στις άμεσες επενδύσεις και λοιπές επενδύσεις. Αυτή μετριάστηκε από την αύξηση που κατέγραψαν οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €103.957,2 εκατ. το 2018Τ3, σε σύγκριση με €101.246,8 εκατ., το 2018Τ2. Η επιδείνωση οφείλεται στην αύξηση του χρέους που κατέγραψαν όλες οι κύριες κατηγορίες με αυτές των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (πλην της Κεντρικής Τράπεζας), γενικής κυβέρνησης και λοιπού τομέα να είναι οι πιο σημαντικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ