Μέτοχος της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας το ΧΑΚ

Ο έκτος μέτοχος στο κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε) με ποσοστό 10% έγινε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΧΑΚ, ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα η μεταβίβαση του μεριδίου στο κυπριακό Χρηματιστήριο από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε (Athex).

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δραστηριοποιείται στην Αγορά Ηλεκτρισμού, ενώ στους βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς του, εμπίπτει και η Αγορά του Φυσικού Αερίου, τόσο σε spot όσο και σε παράγωγα προϊόντα, με πρόσθετη προοπτική ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου αυτού μελλοντικά και σε νέες αγορές.

«Η πρωτοβουλία αυτή του ΧΑΚ, εμπίπτει στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του για υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών και για εξεύρεση νέων υπηρεσιών, αγορών και προϊόντων που θα βελτιώνουν τις προοπτικές του Οργανισμού και ταυτόχρονα θα διανοίγουν νέες προοπτικές σε νευραλγικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης», αναφέρει το ΧΑΚ.

Συμπληρώνει ακόμη πως ο τομέας της Ενέργειας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την Κύπρο, καθώς και την ευρύτερη περιφέρεια μας και η σημασία του είναι ολοένα αυξανόμενη.

«Το ΧΑΚ συμμετέχει συνεπώς εξ΄ υπαρχής στην πρωτοβουλία αυτή, με στόχο μεταξύ άλλων να είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογεί μελλοντικά νέες συναφείς προοπτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται», προσθέτει.

Η μετοχική σύνθεση του ΕΧΕ Α.Ε διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. – Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. – 22%
ATHEX – Ελληνικά Χρηματιστήρια – 21%
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. – 20%
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – 20%
ΧΑΚ – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – 10%
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. – 7%

Πηγή: ΚΥΠΕ