Παράταση από Δήμο Κάτω Πολεμιδιών για πληρωμή φορολογιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί παράταση στην πληρωμή φορολογιών (τέλη αποκομιδής σκυβάλων, επαγγελματική άδεια και άδεια επαγγελματικού υποστατικού) για το έτος 2018, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019. 

Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, όπως προνοείται από τη νομοθεσία.

Ο Δήμος ενημερώνει το κοινό επίσης το κοινό ότι τα γραφεία του θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2019.
Η Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων, θα εργαστεί κανονικά.

Σήμερα, τα ταμεία του Δήμου θα κλείσουν στις 11.00πμ.

Πηγή:ΚΥΠΕ