Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων: Μαζικές επιστολές σε δανειολήπτες από Τράπεζα Κύπρου

Για μαζική αποστολή επιστολών σε κατόχους αξιογράφων και μετόχων οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει δάνεια προσφέροντας ως εξασφάλιση τα αξιόγραφα ή και τις μετοχές τους, κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων σε ανακοίνωση του.

Καλούνται τα επηρεαζόμενα μέλη, όπως, όταν λαμβάνουν τέτοιες επιστολές ενημερώνουν αμέσως τους δικηγόρους τους και τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου στην επαρχία τους.

Προστίθεται ότι «η ενημέρωση των δικηγόρων είναι απαραίτητη για να καθοδηγήσουν τα μέλη μας για το πρακτέο, ενώ η ενημέρωση του Συνδέσμου χρειάζεται για να αξιολογηθεί το μέγεθος του προβλήματος και να αποφασιστεί πώς θα αντιδράσει ο Σύνδεσμος».

Πηγή: ΚΥΠΕ