ΤΚΑ: Αύξηση εισφορών ανά πενταετία ως το 2039

Αυξήσεις στις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) για τους εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους και προαιρετικά ασφαλισμένους, προβλέπονται ανά πενταετία μέχρι το 2039 προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου μέχρι το 2080.

Από αύριο, 1η Ιανουαρίου 2019, θα ισχύσουν τα νέα ποσοστά εισφορών για τα έτη εισφορών 2019 μέχρι 2023. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσοστό εισφοράς για τους μισθωτούς που ανέρχεται στο 21,5%, το 8,3% θα καταβάλλεται από τον μισθωτό, το 8,3% από τον εργοδότη και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός να εισφέρει σε αυτό (συνολικό ποσοστό εισφοράς 21,5%), το 4,2% θα καταβάλλεται από τον μισθωτό, το 12,4% από τον εργοδότη και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους αυτοτελώς εργαζομένους (συνολικό ποσοστό 20,5%), το 15,6% θα καταβάλλεται από τον ίδιο και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού (συνολικό ποσοστό 18,4%) το 14% θα καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και το 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού (συνολικό ποσοστό 21,5%), το 16,6% θα καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Οι συγκεκριμένες εισφορές θα ισχύσουν μέχρι το 2023. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι εισφορές θα διαφοροποιηθούν εκ νέου, όπως επίσης και το 2029, το 2034 και το 2039, ενώ ανάλογη αύξηση προηγήθηκε και το 2014.

Σύμφωνα με την προϊστάμενη στο ΤΚΑ Ευαγγελία Γεωργιάδου, οι αυξήσεις θα επιβληθούν στη βάση νομοθεσίας του 2009. «Με την αύξηση αυτή προβλέπεται ότι θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτός είναι ο στόχος» ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ. Γεωργιάδου.

Σημείωσε ότι με βάση τη νέα αναλογιστική μελέτη, το ΤΚΑ κρίνεται βιώσιμο μέχρι το 2080. «Λαμβάνονται υπόψιν αυτές οι αυξήσεις για να είναι εύρωστο και βιώσιμο μέχρι το 2080 και να διασφαλίζονται οι συντάξεις και οι παροχές» είπε.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για μισθωτούς θα διαφοροποιηθούν  ως ακολούθως:

22,8%, από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024,
24,1%, από το οποίο 9,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,3% από τον εργοδότη και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2029,
25,4%, από το οποίο 9,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,8% από τον εργοδότη και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2034, και
26,7%, από το οποίο 10,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,3% από τον εργοδότη και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2039.

Τα ποσοστά εισφορών για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς οι ίδιοι να εισφέρουν σ’ αυτό, θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

22,8%, από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024,
24,1%, από το οποίο 4,7% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,9% από τον εργοδότη και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2029,
25,4%, από το οποίο 4,95% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 14,65% από τον εργοδότη και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2034, και
26,7%, από το οποίο 5,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 15,4% από τον εργοδότη και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2039.

Τα ποσοστά εισφορών για αυτοτελώς εργαζομένους θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,
23,1%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029,
24,4%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και
25,7%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.

Τα ποσοστά εισφορών για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

19,7%, από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,
21% ,από το οποίο 16% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029,
22,3%, από το οποίο 17% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,3% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και
23,6%, από το οποίο 18% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.

Τα ποσοστά εισφορών για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

22,8%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2024,
24,1%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2029,
25,4%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2034, και
26,7%, από το οποίο 20,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2039.

Πηγή: ΚΥΠΕ