Τράπεζα Κύπρου: Έλαβε έγκριση για έκδοση χρεογράφων ύψους €220 εκ.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία για έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, ύψους €220 εκατομμυρίων, που αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά περίπου 140 μονάδες βάσης.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση, η οποία είναι συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2018 αναφορικά με την αναμενόμενη έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, ύψους €220 εκατομμυρίων, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company αναφέρει ότι, στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Ιρλανδικό δικαστήριο έχει εγκρίνει την επαναταξινόμηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στα διανεμητέα αποθεματικά της, σύμφωνα με το άρθρο 85 (1) του περί Εταιρειών Νόμου 2014 της Ιρλανδίας.

Αναφέρει ότι η έγκριση αυτή είναι η τελευταία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για την έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου και προσθέτει πως η έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά περίπου 140 μ.β1.

Πηγή: ΚΥΠΕ