Υπουργικό: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση Συστήματος Αναμονής και Κλήσης ιατρών δημοσίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη κατ’ αρχήν συμφωνία του Υπουργού Υγείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ιατρών, στο πλαίσιο αναθεώρησης του Συστήματος Αναμονής και Κλήσης, με συνολικό κόστος που δεν υπερβαίνει τα 21 εκ. ευρώ, ενοποιώντας το κονδύλι των υπερωριών στη δαπάνη του νέου Συστήματος, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την 1η Ιουνίου 2020. Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της πρότασης που αφορά στην αναθεώρηση του Συστήματος Αναμονής και Κλήσης, με την οποία υλοποιείται και η τελευταία δέσμευση του Υπουργείου Υγείας, με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας της 28ης Ιουλίου 2017, που είχε υπογραφεί από την Κυβέρνηση και τις συντεχνίες των ιατρών του δημοσίου, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΕΣΙ, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα, συντεχνίες και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) εισέρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα σε εντατικό διάλογο, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την ετοιμασία οργανογραμμάτων και δομών, λαμβάνοντας υπόψη και το συμφωνηθέν της 28ης Ιουλίου 2017, για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσα από την εφαρμογή ειδικών ωραρίων, ενόψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων ημερών οι συντεχνίες των ιατρών του δημοσίου θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ