Αντιδράσεις από κατοίκους Ορούντας για επαναλειτουργία χοιροστασίων στην κοινότητα

Κάτοικοι της Ορούντας κάλεσαν το συμβούλιο παρεκκλίσεων να μη δώσει καμιά παρέκκλιση σε καμιά μονάδα για επαναλειτουργία χοιροστασίων στην κοινότητα.

Για το θέμα έγινε δημόσια ακρόαση την περασμένη Παρασκευή, που συγκάλεσε το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για να εξετάσει αίτηση ιδιοκτητών χοιροστασίου για νομιμοποίηση παράνομων υποστατικών που διαθέτουν. Στην δημόσια ακρόαση παρευρέθηκαν ή έστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα, το Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης, το Ε.Τ.Ε.Κ , Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας και η Ομάδα πρωτοβουλίας ενάντια στην επαναλειτουργία χοιροστασίων στην κοινότητα Ορούντας.  Οι εκπρόσωποι όλων των τμημάτων και συνόλων εκφράστηκαν αρνητικά ή υπό ορούς αρνητικά στην παραχώρηση παρέκκλισης.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός μελών της ομάδας πρωτοβουλίας ενάντια στην επαναλειτουργία χοιροστασίων στην κοινότητα Ορούντας. Η ομάδα σήμερα αριθμεί 318 συγχωριανούς μας που υπέγραψαν έντυπα ενάντια στην λειτουργία των χοιροστασίων ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 75% περίπου των κατοίκων της κοινότητας.

Πηγή:ΚΥΠΕ