€55.000 το μήνα ο μισθός του αρχιτέκτονα της Πλατείας Ελευθερίας

To ποσό των €1.815.000 καλείται να πληρώσει ο Δήμος Λευκωσίας στον αρχιτέκτονα της Πλατείας Ελευθερίας για τον λόγο ότι το έργο καθυστέρησε να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, το συμβόλαιο για ολοκλήρωσης της Πλατείας ήταν μέχρι τον Απρίλιο του 2016 αλλά μέχρι σήμερα έχουν περάσει 33 μήνες με το ποσό να «εκτοξεύεται» στο €1.815.000 δηλαδή €55.000 το μήνα.

Το εν λόγω ποσό έχει υπολογιστεί με βάση την αμοιβή των εκπροσώπων του αρχιτέκτονα, τα μεταφορικά τους από την Αγγλία στην Κύπρο και αντιστρόφως όπως και επίσης άλλα έξοδά τους στην Κύπρο.

Το ποσό μέχρι την υλοποίηση της Πλατείας Ελευθερίας αναμένεται να αυξηθεί καθώς για να παραδοθεί τελειωμένο το έργο πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην τάφρο, πράγμα το οποίο θα καθυστερήσει και άλλο.

Άγνωστο παραμένει αν ο αρχιτέκτονας ζητήσει επιπλέον αμοιβή για την καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από την διακοπή συμβολαίου με τον πρώτο εργολάβο του έργου. Να σημειωθεί ο πρώτος εργολάβος αποζημιώθηκε με €530.000 για να φύγει από το εργοτάξιο.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης με επιστολή του στο βουλευτή των Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη, ζήτησε ενημέρωση σχετικά αν προκύψει επιπλέον αμοιβή από τον αρχιτέκτονα.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή:

«Με την εν λόγω επιστολή σας αναφερθήκατε, μεταξύ άλλων, στο θέμα της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους μελετητές δημόσιων έργων στην περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα αναφερθήκατε σε αναφορά της Υπηρεσίας μας για καταβολή από τον Δήμο Λευκωσίας αποζημίωσης ποσού περίπου €55.000 μηνιαίως στους μελετητές του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου, λόγω παρατεταμένης επίβλεψης του έργου.

Περαιτέρω, έχετε επισημάνει ότι η πιο πάνω πρακτική πιθανό να αποτελεί κίνητρο για καθυστέρηση ενός έργου από τον ίδιο τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Η Υπηρεσία μας δεν διαφωνεί με την πιο πάνω επισήμανση και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί, στο μέτρο του δυνατού, και παρεμβαίνει με παρατηρήσεις/υποδείξεις στις περιπτώσεις που διαφαίνονται ελλείψεις στα σχέδια και στα έγγραφα προσφορών αλλά και παραλείψεις στη διαχείριση των έργων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η προώθηση των έργων, όπου αυτό είναι δυνατό, με άλλες μεθόδους όπως είναι η Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση, ελλοχεύει λιγότερους κινδύνους να προκληθούν καθυστερήσεις στα έργα εξαιτίας των πιο πάνω λόγων.

Ο κ. Μιχαηλίδης ενημερώνει τον κ. Περδίκη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει απευθυνθεί εκ νέου στον Δήμο Λευκωσίας τόσο για το θέμα της αμοιβής των Συμβούλων της Πλατείας Ελευθερίας όσο και για το γενικότερο θέμα της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών και αναμένει σχετική πληροφόρηση».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε δηλώσεις του στον Φιλελεύθερο αναφέρει πως μέχρι χθες δεν είχε λάβει απάντηση από τον Δήμο Λευκωσίας σχετικά με το πιο πάνω θέμα.