Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2019 προβλέπει η PwC

Η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε μεταξύ τέλους του 2016 και αρχής του 2018 φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, όπως προβλέπει η PwC, στην τελευταία έκδοση του Global Economy Watch.

Σύμφωνα με νέες προβλέψεις της PwC, η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της αναμένεται να σημειώσει το 2019 επιβράδυνση, καθώς οι χώρες της ομάδας των G7 επιστρέφουν σε μακροπρόθεσμους μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η PwC αναμένει ότι η ανάκαμψη της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στις πλείστες από τις μεγαλύτερες οικονομίες μεταξύ τέλους του 2016 και αρχής του 2018 έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Στις ΗΠΑ, η ώθηση της ανάπτυξης ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών κινήτρων αναμένεται να εξασθενήσει, τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να μετριάσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ το ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει να επηρεάζει τις καθαρές εξαγωγές. Η PwC προβλέπει ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα μειωθεί από περίπου 2,8% που ήταν το 2018 γύρω στο 2,3% το 2019.

Παράλληλα, επιβράδυνση θα σημειώσει και η ανάπτυξη στην Κίνα, συγκριτικά με το 2018, αφού παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή επιβράδυνση, ο αντίκτυπος των δασμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και η ανάγκη για έλεγχο των επιπέδων του χρέους ενδέχεται να οδηγήσουν το 2019 σε μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, η στενότητα στις αγορές εργασίας των προηγμένων οικονομιών αναμένεται να συνεχιστεί, με περαιτέρω μείωση της ανεργίας ακόμη και σε συνδυασμό με μια επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει μεν σε αύξηση των μισθών, θα δημιουργήσει ωστόσο προβλήματα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις ελλείψεις σε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Η PwC προβλέπει ότι το 2019 η ανεργία θα μειωθεί λίγο περισσότερο στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, όπου η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να πέσει στην κατάταξη των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, αφού τόσο η Ινδία όσο και η Γαλλία ενδέχεται το 2019 να καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις, εκτοπίζοντάς το από την πέμπτη στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα. Η PwC προβλέπει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1,6% για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1,7% για τη Γαλλία και 7,6% για την Ινδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ