Κρυμμένο φαγοπότι εκατομμυρίων από τα Διαρθρωτικά / Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε.

Η «24» ανοίγει το κεφάλαιο της διαχείρισης των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία εισέπραξε η Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ.) από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά.

Ποιοι διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα ποσά;
Ποιοι ωφελήθηκαν με αθέμιτα μέσα;
Ποιοι «έφαγαν» χωρίς να δικαιούνται;
Ποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι εν μια νυχτί;
Ποιοι…
Ποιοι…

Όλα με ονόματα και αποδείξεις.

Τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Για να εξηγήσουμε, τα κονδύλια παρέχονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της «Πολιτικής Συνοχής» της Ε.Ε., στα κράτη-μέλη μέσω τριών βασικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής). Στα ταμεία αυτά συνεισφέρουν όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. αναλόγως της οικονομικής τους δυνατότητας.

Η Κύπρος, όπως και όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αξιοποιήσουν πόρους από τα εν λόγω Ταμεία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, συνέταξε έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού για την επταετία 2014 μέχρι 2020. Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος έχει καταρτίσει τη «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία καταγράφονται οι γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών, καθώς και οι επιδιωκόμενοι στρατηγικοί στόχοι για την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ. Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ όλων των Ταμείων ούτως ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα, που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ είναι η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Τονίζουμε ότι από τον στρατηγικό αυτό στόχο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε όλους τους τομείς που αφορούν την υγεία, την φροντίδα, την εκπαίδευση, την παιδεία, την εργοδότηση, και γενικότερα την ένταξη τους στην κοινωνία.

Τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των τεράστιων αυτών κονδυλίων έχει το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Γ.Δ.Ε.Π.Σ.Α.), δηλαδή, η κυβέρνηση.

Η Διαχείριση των κονδυλίων
Το θέμα προκύπτει στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλιών, αφού για να συγχρηματοδοτηθεί ένα έργο θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από την Γ.Δ.Ε.Π.Σ.Α. η οποία αναλαμβάνει και τον έλεγχο πληρωμής της συγχρηματοδότησης.

Παρεμπιπτόντως, ποσό χρημάτων εισπράττεται από τα διάφορα Υπουργεία αλλά και από διάφορες Οργανώσεις και ιδιωτικές εταιρείες.

Τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους διαχείρισης των κονδυλίων της και ουδέποτε δεν έχει προβεί σε έλεγχο για την Κύπρο μέχρι και σήμερα.

Καθόλου Έλεγχος
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο των τεράστιων αυτών κονδυλίων έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Αυτοί αποφασίζουν ποια έργα θα εγκρίνουν να χρηματοδοτήσουν, αυτοί αποφασίζουν πόσα θα δώσουν, πως θα τα δώσουν και πως θα σπαταληθούν. Μάλιστα αυτά γίνονται χωρίς καθόλου έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ίδιοι οι κυβερνώντες και τα κόμματα μπορούν ελεύθερα να δημιουργούν οι ίδιοι ένα «Νέο Έργο» με τους δικούς τους ελεγχόμενους ανθρώπους και να εισπράττουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς κανένας να μπορεί να τους ελέγξει. Επίσης, επαφίεται στην κυβέρνηση και στο κάθε αρμόδιο υπουργείο να διεκδικήσει τα κονδύλια για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (Ανάπηροι και Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες) με βάση μάλιστα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που υπέβαλε εξ αρχής στην ΕΕ για να λάβει κονδύλια από τα Ταμεία της.

Το Φαγοπότι
Από εδώ αρχίζει το άγριο φαγοπότι. Τα κονδύλια από τα Ταμεία της ΕΕ φτάνουν στην Κύπρο και διαμοιράζονται κατ’ επιλογή του πολιτικού / κομματικού κατεστημένου και χωρίς καθόλου διαφάνεια. Εγκρίνονται εκ προοιμίου συγχρηματοδοτήσεις και γίνονται εικονικές πληρωμές. Διορίζονται σε καίρια πόστα ημέτεροι των κομμάτων και της κυβέρνησης οι οποίοι ακολουθούν εντολές. Τόση είναι η αγωνία τους να τα «καταβροχθίσουν» που αφήνουν ακόμα και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ειδικότερα τους ανάπηρους και τα παιδεία με ειδικές ανάγκες χωρίς την απαραίτητη αρωγή από τα κονδύλια που ήδη εισέπραξαν για αυτό τον σκοπό.

Τα στοιχεία
Η «24» κατέχει αδιάσειστα στοιχεία και μαρτυρίες από πολίτες τα οποία δεσμεύεται να δημοσιεύσει. Αυτό αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση μας προς τους πολίτες της «εξευρωπαϊσμένης» Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κάποιοι θα αρχίσουν να χάνουν τον ύπνο τους από τώρα…