Λευτέρης Χριστοφόρου: Η Κύπρος δεν δικαιούται να γυρίσει την πλάτη στο InvestEU

Η Κύπρος πρέπει να καταστεί κοινωνός του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για το 2021-2027, του InvestEU που αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του Juncker Plan, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου, ο οποίος καλεί όλες τις υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς να κινητοποιηθούν ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα κονδύλια που προνοούνται στο νέο σχέδιο.

Ο κ. Χριστοφόρου, σημείωσε ότι ύστερα από πολλές συζητήσεις και σκληρή προσπάθεια στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχει ως πλήρες μέλος, έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την έγκριση του InvestEU, το οποίο συνολικά προνοεί επενδύσεις 700 δις ευρώ για την περίοδο 2021-27. Πρόκειται, είπε, για ένα ακόμα σημαντικό μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ, που απαιτεί συνεργασία με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Αυτό το Σχέδιο είναι συνέχεια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Στρατηγικών Επενδύσεων, Juncker Plan, που πραγματικά κίνησε την Ανάπτυξη, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και στήριξε μεγάλα επενδυτικά Έργα καθώς και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η Κύπρος ήταν απούσα από το Juncker Plan, για διάφορους λόγους. Όμως, πιστεύω ότι, δεν δικαιούμαστε να γυρίσουμε τη πλάτη στο νέο Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ, μπορούμε πραγματικά να το αξιοποιήσουμε πλήρως, τόσο προς το συμφέρον των πολιτών, όσο και προς το συμφέρον της πατρίδας μας», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοφόρου υπενθύμισε ότι ο ίδιος συνέβαλε σημαντικά ούτως ώστε το νέο σχέδιο της ΕΕ, να είναι πιο φιλικό για τις μικρές χώρες όπως η Κύπρος. Ταυτόχρονα, σημείωσε, θα υπάρχει δυνατότητα ευρείας χρηματοδότησης των ΜΜΕ, Κοινωνικών Προγραμμάτων, Έργων Κοινής Ωφελείας κ.α.

Η φιλοσοφία του Σχεδίου εδράζεται στη Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, βασιζόμενο στη παραχώρηση εγγυήσεων από την ΕΕ ύψους 40.8 δις ευρώ και στη μόχλευση κονδυλίων και ενεργοποίηση επενδύσεων ύψους 698 δις ευρώ.

«Η Κύπρος οφείλει από τώρα να καταστεί κοινωνός αυτού του μεγαλόπνοου επενδυτικού σχεδιασμού της ΕΕ και να προσχεδιάσει την πλήρη αξιοποίηση και προώθηση σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας μας. Θεωρώ ως ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας μας στην ΕΕ , την διεκδίκηση και αξιοποίηση Επενδυτικών Ευρωπαϊκών Σχεδίων, Κονδυλίων και Προγραμμάτων. Η ΕΕ παρέχει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες και δεν επιτρέπεται να είμαστε αδρανείς ή παθητικοί θεατές αλλά μάχιμοι διεκδικητές, δραστήριοι, αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί στην αξιοποίηση κάθε Ευρωπαϊκής ευκαιρίας και δυνατότητας”, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ, με το νέο επενδυτικό σχέδιο, το μεγαλύτερο στην ιστορία της ΕΕ, ύψους 700 δις, η Κύπρος οφείλει να δηλώσει δυναμικά παρούσα και να κερδίσει όσα δικαιούται για το συμφέρον των πολιτών της, της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα. Ιδιαίτερα, σημείωσε, για τις επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα τόσο από το InvestEU, όσο και από το Πρόγραμμα HORIZON2020.

Ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι δεν χωρούν δικαιολογίες για να μην αξιοποιούμε ως Κύπρος τα ευρωπαϊκά κονδύλια και κάλεσε τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να οργανωθούν και να υποβάλουν προτάσεις για σημαντικά έργα όπως Τεχνολογικό Πάρκο, Ενεργειακές Υποδομές, ΜΜΕ, Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας κ.α.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε πως ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο, με το InvestEU, έχουν ακόμα ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα τους.

«Δώσαμε μάχη στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για να καταστεί το σχέδιο ελκυστικό στις ΜΜΕ και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Όμως οφείλει η πολιτεία, για όλα αυτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα να δημιουργήσει ένα γραφείο, One Stop Shop, που θα εξυπηρετεί άμεσα τους ενδιαφερόμενους. Πολλοί μικρομεσαίοι μας δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα ούτε τις γνώσεις για να προχωρήσουν στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα ζήτησα όπως η ΕΕ δημιουργήσει ανάλογα γραφεία σε κάθε χώρα για προώθηση του InvestEU», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ