Μείωση 13,5% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το εντεκάμηνο του 2018

Σημαντική μείωση που αγγίζει το 13,5% παρουσίασε σε ετήσια βάση το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, λόγω μεγάλης αύξησης των συνολικών εξαγωγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €4,19 δισεκατομμύρια το εντεκάμηνο του 2018, σε σύγκριση με €4,75 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές εισαγωγές (τόσο στις χώρες της ΕΕ όσο και εκτός της Ένωσης) ανήλθαν στα €8,26 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2017. Ωστόσο οι συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν το εντεκάμηνο του 2018 έφτασαν στα €4,07 δισ., καταγράφοντας αύξηση 49% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Να σημειωθεί πως το εξωτερικό εμπόριο επηρεάζεται σημαντικά από την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού (πλοία και αεροσκάφη), που σχετίζονται με την πλοιοδιαχείριση και τις αερομεταφορές.

Ενδεικτικά, οι συνολικές εισαγωγές, εξαιρουμένων των πλοίων και αεροσκαφών για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018 ανήλθαν στα €6,61 δις, σε σύγκριση με €5,70 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου 2018, εξαιρουμένων των πλοίων και αεροσκαφών, ανήλθαν στα €2,52 δισ., με τις εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών να ανέρχονται σε 1,55 δισ. Οι «καθαρές» εξαγωγές την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ήταν €1,94 δισ. με τις εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών να ανέρχονται σε €0.8 δισ.

Από τις συνολικές εισαγωγές το 58% προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην περίπτωση των εξαγωγών τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι τρίτες χώρες με ποσοστό 72%.

Εξάλλου, σύμφωνα με συνοπτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3,49 δισ. σε σύγκριση με €3.95 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Πηγή: ΚΥΠΕ