Πήγαν να παρακάμψουν την προμήθεια κτηματομεσίτη και την «πάτησαν»

Μια μάχη που κράτησε χρόνια και επισφραγίστηκε  με επιτυχία μέσω δικαστηρίου με τον κτηματομεσίτη Κώστα Καθητζιώτη τριάντα χρόνια στο επάγγελμα να πετυχαίνει την προμήθεια που δικαιούτο  από την πώληση ενός ακινήτου στο Στρόβολο αξίας  ΛΚ 1.690.000.

Ενάγοντας ο Κώστας Καθητζιώτης και εναγόμενες οι εταιρείες A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LIMITED και SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED με αριθμό αγωγής 7408/07.

«Ως βάση για τον καθορισμό του ποσού που δικαιούται κρίνεται το ποσό που ο ίδιος προσπάθησε να πωλήσει το ακίνητο και αυτό είναι το ποσό των ΛΚ 1.690.000. Συνεπώς δικαιούται στην επιδίκαση προμήθειας 3% επί του ποσού των ΛΚ1.690.000 που είναι το ποσό των ΛΚ50.700 και σε ευρώ 86.626. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό των €86.626 με νόμιμο τόκο.Επιδικάζονται έξοδα υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση  του δικαστηρίου.

Έτσι και αλλιώς ξεκάθαρο το  άρθρο 19(2) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2004, Ν.273ί 11/2004  όπου προβλέπει: «Όταν σε οποιαδήποτε κτηματική συναλλαγή το πρόσωπο που μεσολαβεί είναι εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης, αυτός δικαιούται να αξιώσει και εισπράξει την καθορισμένη προμήθεια, η οποία, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, είναι απαιτητή και πληρωτέα με την επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής».

Η αρχή ενός δικαστικού αγώνα

Ως διαμεσολάβητής  η εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ και η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ αγόρασαν  το ακίνητο από δύο εταιρίες έναντι του ποσού του ΛΚ1.690.000 το οποίο κατά ή περί τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2006 μεταβιβάστηκε από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, παρακάμπτοντας την  αποκλειστική διαμεσολάβησή του κ. Καθητζιώτη ώς Κτηματομεσίτη που του επιτρέπει να αξιώνει συμφωνηθείσα και/ή εύλογο αμοιβή του η οποία αφορά ποσοστό 3% επί της τιμής πωλήσεως.

«Συγνώμη κύριε, ποιος είστε;»

Στο δικαστήριο και οι δύο ενάγοντες ανάμεσα σε άλλα  αρνήθηκαν ότι γνωρίζουν το κ. Καθητζιώτη και ότι ήρθαν σε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.  Σύμφωνα με την δικογραφία η δεύτερη εναγόμενη ισχυρίζεται ότι ο κτηματομεσίτης είναι παντελώς άγνωστος σε  αυτή και ουδέποτε ανέθεσε σ’ αυτόν την εξεύρεση αγοραστή διά οιονδήποτε λόγο ή ποσό διά την πώληση του ακινήτου, ούτε και παρεχώρησε δικαίωμα αγοράς σ’ αυτόν ή οιονδήποτε άλλο για αγορά του κτήματος ή του ακινήτου. Ο κ. Καθητζιώτης όπως φάνηκε κρατούσε «άσσο» στο μανίκι και παρουσιάζει ως τεκμήριο σχετική άδεια με αριθμό 162. Γ και την επαφή που είχε με τα δύο πρόσωπα μέσω των εταιριών που διατηρούν.

Στη προσπάθεια τους να αποξενώσουν τον κτηματομεσίτη εντελώς από τη συναλλαγή είπαν ότι δεν θυμόνταν πότε έδωσε, τα αρχιτεκτονικά σχέδια ο κ.Καθητζιώτης. Του ζήτησε κάποια μέρα το κοτσιάνι και το τοπογραφικό και μπορεί να τα έδωσε, είπαν.

Όσα γίνονταν πίσω από την πλάτη του

Το καλοκαίρι του 2006, τον κτηματομεσίτη επισκέφθηκε στο γραφείο του ο φίλος και συνεργάτης Ζ. Δ., ο οποίος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και του είπε ότι η Εθνική Ασφαλιστική ακόμα ενδιαφερόταν να αγοράσει κτίριο και ότι γνωρίζει τον Γ. Φ., Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και τον ρώτησε κατά πόσον ενδιαφέρονταν να πωλήσουν το κτίριο. Αυτός μέχρι τότε δεν γνώριζε τον Φωτίου. Αφού του απάντησε καταφατικά τον επισκέφθηκαν την επόμενη μέρα στο γραφείο του και μετά από διαπραγματεύσεις κατέληξαν στις συμφωνίες που είναι Τεκμήρια.

«Μέσα στα πλαίσια της ζωντανής ατμόσφαιρας της δίκης είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και ακούσω με προσοχή τους μάρτυρες ενώ κατέθεταν ενόρκως ενώπιον μου, αξιολογώντας τη μαρτυρία τους με πλήρη πάντα επίγνωση ότι η αξιοπιστία εκτιμάται αυτοτελώς και αποσυναρτημένα επιπέδου απόδειξης με δείχτη το στάδιο από το οποίο ανέκυψε, την πηγή των γνώσεων τους στο βαθμό που αυτές αφορούσαν τα επίδικα γεγονότα, την ύπαρξη προσωπικού συμφέροντος, τις ευκαιρίες που είχαν για να παρακολουθήσουν τα διαδραματισθέντα, την εν γένει συμπεριφορά τους στο εδώλιο του μάρτυρα, τη μνήμη και τους λόγους που είχαν να θυμούνται ή να πιστεύουν αυτά για τα οποία κατέθεταν, τη σαφήνεια και αμεσότητα των απαντήσεων τους και την ύπαρξη σε αυτές υπερβολών ή ουσιαστικών εγγενών αντιφάσεων», αναφέρει ο Γ.Στυλιανίδης.

Η μεταβίβαση του κτιρίου στην Εθνική Ασφαλιστική έγινε κατά ή περί το Ιούλιο-Αύγουστο 2006.

Κατά την αντεξέταση του από τον συνήγορο της Εναγόμενης 1, μάρτυρας σε ερώτηση εάν συνάντησε ποτέ του τον Φωτίου, τον διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής, απάντησε αρνητικά. Ανέφερε ότι δεν έγιναν διαπραγματεύσεις μέσω του Γ. Α., απλά ο Α. παρέδωσε την προσφορά που ετοίμασε αυτός, στον Φωτίου. Συναντήθηκε μια φορά ο Γ. Α. με τον κ. Φωτίου, του παρέδωσε τα πράγματα τα οποία ετοίμασε αυτός. Αυτή ήταν η δουλειά την οποία έκανε.

Της Νικολέτας Χρήστου

Φωτό:Αρχείου