Πρόεδρος του Invest Cyprus στην Ιρλανδία: Ζήτησε ενδυνάμωση συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις

Τρόπους ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων και ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ιρλανδίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων, συζήτησε ο Πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ σε επαφές του στην Ιρλανδία.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Invest Cyprus, o κ. Μιχαήλ, συμμετείχε, ως μέλος της κυπριακής αποστολής υπό τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, στις συναντήσεις με κυβερνητικούς φορείς και επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως ο Υπουργός Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Pat Breen και η Mary Buckley, Εκτελεστική Διευθύντρια του Industrial Development Authority (IDA) Ireland, του αντίστοιχου με τον Invest Cyprus Οργανισμού της Ιρλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Invest Cyprus έχει υπογράψει από το 2016 πενταετές Μνημόνιο Συναντίληψης με τον IDA Ireland, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Οργανισμών, όπως και στην ενθάρρυνση ενδιαφερόμενων τοπικών εταιρειών για εγκαθίδρυση ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην κάθε χώρα και στην από κοινού δημιουργία ευκαιριών για επενδύσεις στις δύο χώρες, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το Μνημόνιο προνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το επενδυτικό περιβάλλον και τις επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων γενικότερα, προς αξιοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας του κάθε Οργανισμού.

Όπως αναφέρει ο Invest Cyprus, η Ιρλανδία επανήλθε ταχύτατα σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης και συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενδυναμώνοντας συνεχώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Σημειώνει παράλληλα ότι ο IDA, στον οποίο δόθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή πορεία της ιρλανδικής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ