θύματα βίας η πλειοψηφία των γυναικών στην Κύπρο!

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ένα σημαντικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Τόχνη, στις 15 -21 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα την ανισότητα φύλων και την έμφυλη βία, που οργάνωσε ο μη κυβερνητικός οργανισμός Aequitas, με χρηματοδότηση του European Youth Foundation του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως αναφέρει η οργάνωση σε σχετική ανακοίνωση, το εργαστήριο αυτό είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες, αναφορικά με τα ζητήματα ανισότητας φύλων και έμφυλης βίας, αλλά και να παρέχει θεωρητική εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες έκαναν δραστηριότητες από τα εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, επινόησαν σχέδια δράσης για τους οργανισμούς τους και παρακολούθησαν παρουσιάσεις/ομιλίες από λειτουργούς του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), του ΣΠΑΒΟ και του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων στην Κύπρο. Πέραν των υπολοίπων, εντύπωση προκάλεσαν κάποιες στατιστικές. Σύμφωνα με την παρουσίαση του MIGS, με βάση έρευνα του Fundamental Rights Agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται ότι 39% των γυναικών στην Κύπρο υπέστησαν ψυχολογική βία από τον σύντροφο τους και 22% υπέστησαν σωματική και/ή σεξουαλική βία από το σύντροφο τους. (https://issuu.com/aequitas humanrights/docs/___________________________________?fbclid=IwAR1ynFn6HpGGA3FfX6G25MzY6lJCbaUGnO3ZTLQgpPokRjJ2zyovOEpspSs

Handbook  GENDER INEQUALITY AND GENDER-BASED VIOLENCE IN CYPRUS: https://issuu.com/aequitas humanrights/docs/handbook_gender_inequality_and_gend).

Το μέγεθος του προβλήματος επιβεβαίωσε και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ο οποίος, πέραν των άλλων, παρουσίασε και ένα εξαιρετικό βίντεο που δείχνει την ενδοοικογενειακή βία από την οπτική του παιδιού της οικογένειας. (Έχει τίτλο «Angry Man» -«Sinna Mann» στα νορβηγικά, στο link: http://www.trollfilm.no/new/eng_sinna_1.html). Επιπλέον, ο Αequitas δημιούργησε ένα εγχειρίδιο (σε ελληνικά και αγγλικά) για την ανισότητα φύλων και την έμφυλη βία στην Κύπρο το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, μέσα στην ιστοσελίδα του οργανισμού και τη σελίδα του στο facebook. H έκδοση αυτή παρέχει μία επισκόπηση του θεωρητικού και νομικού πλαισίου για την έμφυλη βία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Επιπλέον, παρουσιάζει τρείς περιπτωσιολογικές μελέτες για σχετικά περιστατικά στην Κύπρο (ακρωτηριασμός  γυναικείων γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική παρενόχληση), οι οποίες περιλαμβάνουν και εθνικές στατιστικές και ενέργειες του κράτους. Τέλος, περιλαμβάνει λίστα με φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με ζητήματα έμφυλης βίας και βίας στην οικογένεια ή/και που μπορούν να παρέχουν βοήθεια. Ο Αequitas είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στην Κύπρο.

Φώτο: Στιγμιότυπα από το εργαστήριο στην Τόχνη για την ανισότητα φύλων.