Δήμος Λευκωσίας: Τί λέει για την κατάρρευση οικοδομής στην Ιπποκράτους

Ο Δήμος Λευκωσίας σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την κατάρρευση οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους, αναφέρει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περιορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες των τοπικών Αρχών στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, προσθέτοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η κατάρρευση της οικοδομής.

Ο Δήμος Λευκωσίας θα προχωρήσει σε καταγραφή των ενεργειών και θα προβεί εκ νέου σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, οι οποίες θα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες οικοδομών να υποχρεούνται να προβαίνουν στην απαιτούμενη περιοδική συντήρηση-επιδιόρθωση των οικοδομών τους για τη διασφάλιση της στατικής τους επάρκειας και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής τους, σημειώνεται.

Όταν οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίνονται, αναφέρεται περαιτέρω, θα πρέπει να παρέχονται από τη νομοθεσία τα κατάλληλα εργαλεία στις τοπικές αρχές για άμεση επέμβαση διασφάλισης της ασφάλειας του κοινού και της υγείας. Θα πρέπει επίσης ο νόμος να περιέχει επιπτώσεις στον ιδιοκτήτη που δεν θα έχει φροντίσει για την ακεραιότητα της οικοδομής του.

Σε σχέση με την κατάρρευση της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας αναφέρει ότι η επικοινωνία μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των ιδιοκτητών της συγκεκριμένης οικοδομής χρονολογείται από το 2003 όταν για πρώτη φορά κρίθηκε επικίνδυνη και έγιναν επιδιορθώσεις από τον Δήμο.

Στην πορεία άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος προέβη σε περαιτέρω εργασίες άρσης επικινδυνότητας της οικοδομής και εξέφρασε ενδιαφέρον για επιδιόρθωση, επέκταση και αλλαγή χρήσης της.

Το 2012, ύστερα από πυρκαγιά προέκυψε και πάλι θέμα επικινδυνότητας της οικοδομής και ο ιδιοκτήτης ανταποκρίθηκε εκ νέου λαμβάνοντας μέτρα προσωρινής στήριξης.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο Δήμος ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να προβεί σε έλεγχο της κατάστασης της οικοδομής και λήψη μέτρων για συντήρηση/επιδιόρθωσή της.

Γενικότερα ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα μαζικής στήριξης επικίνδυνων παραδοσιακών οικοδομών στην εντός των τειχών πόλη και στους πυρήνες Αγίων Ομολογητών, Παλλουριώτισσας και Καϊμακλίου με στόχο τη διασφάλιση αφενός της διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών.

Προσθέτει ότι από τις 194 οικοδομές που έχουν καταγραφεί από το 2012 μέχρι και σήμερα, έχει αρθεί η επικινδυνότητα σε 169, εκ των οποίων ο Δήμος έχει εκτελέσει εργασίες στήριξης σε 39 οικοδομές και οι ιδιοκτήτες σε 130 και ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, από το Δήμο σε επτά οικοδομές και από την επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας σε πέντε τ/κ οικοδομές.

Οι υπόλοιπες 13 οικοδομές που δεν έχουν κριθεί υψηλού κινδύνου παρακολουθούνται από τον Δήμο και βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Κάποιες οικοδομές επαναξιολογούνται, για άλλες προχώρησε δικαστική διαδικασία για εξασφάλιση της έκδοσης των απαραίτητων διαταγμάτων, όπου απαιτείται, ενώ για μερικές υπάρχει διαβεβαίωση των ιδιοκτητών ότι θα προχωρήσουν σε εργασίες.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου περιέχεται δήλωση του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, ο οποίος αναφέρει ότι «ο Δήμος Λευκωσίας θεωρεί αδικαιολόγητο και εξαιρετικά άδικο να επιφορτίζονται οι πολίτες στο σύνολο τους τις επιπτώσεις της άρνησης ή καθυστέρησης ιδιοκτητών περιουσιών στην λήψη των απαιτούμενων μέτρων άρσης επικινδυνότητας ή/και συντήρησης των οικοδομών τους».

Προσθέτει πως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας θα πρέπει να εστιάσει στην επιβολή όλων των μέτρων συμμόρφωσης των ιδιοκτητών ακινήτων, παρατηρώντας πως η ιδιοκτησία είναι μεν βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όμως προϋποθέτει και υποχρεώσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ