Ηράκλειο: Ανδρας απειλεί να αυτοπυρποληθεί μπροστά στα παιδιά του

ÅêäÞëùóç êáèéÝñùóçò ÇìÝñáò ÌíÞìçò ãéá ôïõò íåêñïýò ôïõ ÅÊÁ ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ, ôçí ÄåõôÝñá 14 Éáíïõáñßïõ 2019. Ç óõãêåêñéìÝíç çìåñïìçíßá åßíáé óõìâïëéêÞ, êáèþò óôéò 14 Éáíïõáñßïõ ôïõ 2001 óêïôþèçêáí ðÝíôå Üôïìá, Ýðåéôá áðü ðôþóç åëéêïðôÝñïõ ôïõ ÅÊÁÂ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Mπροστά στα έντρομα μάτια της συζύγου του και των τριών ανήλικων παιδιών του, απειλεί να αυτοπυροποληθεί ένας άνδρας στην πόλη του Ηρακλείου.

Ο άνδρας – σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ – έχει ανέβει σε τμήμα μνημείου στην πλατεία Κορνάρου, στο κέντρο του Ηρακλείου, έχει περιλουστεί με ποσότητα βενζίνης, και απειλεί ότι θα βάλει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται είναι πρόσφυγας, ενώ όπως ο ίδιος λέει προς τις Αρχές, έληξε το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και του ζητούν να φύγει από το σπίτι που διαμένει με την οικογένεια του. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Πηγή:AΠΕ