Η ΕΕ απομακρύνεται για 3η χρονιά από τους στόχους για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

Το 2017, η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνέχισε να αυξάνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, απομακρυνόμενη έτσι από τους στόχους ενεργειακής απόδοσης. Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 1 561 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe), ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 1 222 Mtoe. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και τα δύο επίπεδα αυξήθηκαν κατά περίπου 1%.

Στην Κύπρο η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 2,5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe). Ήταν 2,4 το 2016 και 2.6 το 2006 (μέση ετήσια μεταβολή -0,2% ετησίως μεταξύ 2006 – 2017 και + 4,4% μεταξύ 2016 και 2017.

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο ανήλθε σε 1,9 Mtoe το 2017, από 1,8 Mtoe το 2016 και 1,9 Mtoe το 2006 (ή ετήσια μεταβολή -0,1% μεταξύ 2006 και 2017 και +5,3 αύξηση μεταξύ 2016 και 2017).

Το 2017, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σε οκτώ κράτη μέλη: Εσθονία (-4,2%, 5,6 Mtoe το 2017), Ηνωμένο Βασίλειο (-1,6%, 177,0 Mtoe), Ιρλανδία (-1,4%, 14,4 Mtoe) , η Σουηδία (-1,6%, 46,1 Mtoe), η Φινλανδία (-1,2%, 31,7 Mtoe), η Ολλανδία (-0,5%, 64,5 Mtoe), τη Γαλλία (-0,3%, 239,5 Mtoe) και το Βέλγιο (-0,3%, 49,1 Mtoe ). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Μάλτα (+ 12,9%, 0,8 Mtoe το 2017), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (+ 5,8%, 32,4 Mtoe), την Ισπανία (+ 5,4%, 125,6 Mtoe) και τη Σλοβακία (+ 5,1%, 16,1 Mtoe).

Μεταξύ των 25 κρατών μελών όπου η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 2006 και 2017, η Ελλάδα (-2,4% ) και η Λιθουανία (-2,2% ) σημείωσαν μέσες ετήσιες μειώσεις κατά την περίοδο άνω του 2%. Η κατανάλωση αυξήθηκε στην Εσθονία (+ 1,2% ), την Πολωνία (+ 0,7% ) και την Αυστρία (+ 0,1%).

Το 2017, η τελική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σε σύγκριση με το 2016 μόνο σε τέσσερα κράτη μέλη: Βέλγιο (-1,2%, 36,0 Mtoe το 2017), το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,8%, 133,3 εκατομμύρια Mtoe), η Ιταλία (-0,6%, 115,2 Mtoe) και Σλοβενία ​​(-0,3%, 4,9 Mtoe). Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (+ 7,0%, 11,1 Mtoe το 2017), τη Μάλτα (+ 6,7%, 0,6 Mtoe) και την Πολωνία (+ 6,5%, 71,0 Mtoe).

Μεταξύ των 23 κρατών μελών όπου η τελική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 2006 και 2017, μόνο η Ελλάδα (-2,3% ετησίως) σημείωσε μέση ετήσια μείωση άνω του 2%. Η κατανάλωση αυξήθηκε στη Μάλτα (+ 2,7% p.a.), στην Πολωνία (+ 1,4% ), στη Λιθουανία (+ 0,7% ), στην Αυστρία (+ 0,3% ) και στην Ουγγαρία (+ 0.1%).

Πηγή:KΥΠΕ