Κομισιόν: Η συναλλαγή της Eurobank με τη θυγατρική της Grivalia είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ

H Kομισιόν και συγκεκριμένα η γενική διεύθυνση ανταγωνισμού, γνωμάτευσε σήμερα ότι η συναλλαγή της Eurobank με την πρώην θυγατρική εταιρεία Grivalia είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή της Eurobank με την πρώην θυγατρική της Grivalia, είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Στην εκτίμησή της, η Κομισιόν  εξέτασε τον αντίκτυπο της συναλλαγής στη βιωσιμότητα και την κεφαλαιακή θέση της Eurobank και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή θα βελτίωνε τη βιωσιμότητα της Eurobank και ότι οι βελτιωμένες κεφαλαιακές της θέσεις θα της επέτρεπαν να μειώσει σημαντικά το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τα επόμενα έτη, εγκρίνοντας τη συναλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της απόφασης αναδιάρθρωσης του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2015, η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση για την έγκριση τροποποιημένων σχεδίων αναδιάρθρωσης για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank. Μία από τις δεσμεύσεις βάσει των οποίων η Κομισιόν ενέκρινε κρατική ενίσχυση στην Eurobank ήταν ότι για περίοδο πέντε ετών η Eurobank αποκτούν επιρροή σε οποιαδήποτε θυγατρική που έχει εκποιήσει χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κομισιόν.

Στη βάση αυτή, η Ελλάδα κοινοποίησε τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή μεταξύ της Eurobank και της Grivalia, για να εγκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Πηγή:ΚΥΠΕ