Μαξιλάρι προστασίας καταθετών σε περίπτωση εξυγίανσης τραπεζών με εισαγωγή MREL

Κεφαλαιακό μαξιλάρι για προστασία των καταθετών σε περίπτωση εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ενός πιστωτικού ιδρύματος, με τον σχηματισμό επιλέξιμων χρεωστικών μέσων (χρεόγραφα) προνοεί εναρμονιστικό νομοσχέδιο, που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Πρόκειται για νομοσχέδιο που εισάγει στο κυπριακό δίκαιο το γνωστό MREL (ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων). Η εναρμονιστική νομοθεσία εισάγει ένα νέο χρεόγραφο, το οποίο σε περίπτωση εξυγίανσης ή εκκαθάρισης ιεραρχείται μετά από τους μετόχους, τα ομόλογα AT1 και Tier 2, δηλαδή σε περίπτωση εξυγίανσης το ομόλογο θα είναι τέταρτο στη σειρά για να μετατραπεί σε κεφάλαιο. Τα χρεόγραφα αυτά δεν μετρούν στο κεφάλαιο μιας τράπεζας, αλλά θα πρέπει να σχηματιστούν μόνο για σκοπούς εξυγίανσης ή εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για το MREL αποτελεί τμήμα των κανόνων για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών (BRRD), που θεσπίστηκε μετά το κούρεμα καταθέσεων που επιβλήθηκε στην Κύπρο το 2013.

Παρουσιάζοντας το εναρμονιστικό νομοσχέδιο ενώπιον της Επιτροπής, ο Οικονομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στο Υπουργείο Οικονομικών, Ανδρέας Χαραλάμπους, ανέφερε πως εισάγεται μια νέα κατηγορία στη διαβάθμιση σε περίπτωση εξυγίανσης ή εκκαθάρισης, που μέχρι τώρα ήταν οι μέτοχοι, κάτοχοι χρεωστικών μέσων και μετά οι καταθέτες.

«Εκείνο που θέλουμε να προστατέψουμε είναι οι καταθέτες», είπε και συμπλήρωσε: Η νέα κατηγορία χρεωστικών μέσων (senior preferred debt) θα επιτρέπει στις τράπεζες να δημιουργήσουν επαρκή κεφάλαια τα οποία να τους επιτρέπουν όταν βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση να απορροφούν ζημιές, ώστε να μην επηρεάζεται ο καταθέτης και φορολογούμενος.

Στην ουσία, εξήγησε, η νομοθεσία ενθαρρύνει τις τράπεζες για να απορροφούν ζημιές και να μην υπόκειται σε ζημιές ο καταθέτης.

Φθηνότερα χρεόγραφα από ΑΤ1 και Tier 2

Εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας, ο Μιχάλης Στυλιανού είπε πως στόχος της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι να προστατέψει τους καταθέτες, με τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας χρεωστικών χρεογράφων, που σε περίπτωση εξυγίανσης να απορροφήσουν ζημιές.

«Αντί να χρησιμοποιηθούν καταθέσεις, θα έχουμε μια νέα κατηγορία χρεωστικών ομολόγων, τα οποία θα μετατρέπονται σε κεφάλαιο. Είναι ένα μέσο πολύ πιο φθηνό από ό,τι είναι οι μετοχές και το δευτεροβάθμιο κεφάλαιο», εξήγησε.

Όπως είπε, η νέα κατηγορία ομολόγων τοποθετείται στην ιεράρχηση πιο κάτω από το AT1 και τα ομόλογα που μετρούν στο δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Tier 2) και θα είναι φθηνότερα (θα φέρουν χαμηλότερο επιτόκιο).

Πρόβλημα στην υφιστάμενη νομοθεσία

Ωστόσο η ΚΤΚ διατύπωσε τη διαφωνία της με το νομοσχέδιο, διότι στον νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία τροποποιήθηκε το άρθρο 33(Ο) του περί τραπεζικών εργασιών νόμου, που αφορά στην κατάταξη των απαιτήσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας τραπεζικού ιδρύματος, αφαιρώντας δηλαδή την ιεράρχηση που προνοείτο στην υφιστάμενη διαδικασία.

«Εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι δημιουργεί διάφορα προβλήματα», είπε ο κ. Στυλιανού.

Ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε πως η Νομική Υπηρεσία θεώρησε ότι θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει η έγκριση του νομοσχεδίου, που είναι και εναρμονιστικό, και ακολούθως θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο που να επαναφέρει τις υφιστάμενες πρόνοιες.

«Το νομοτεχνικό κομμάτι είναι θέμα της νομικής υπηρεσίας», είπε.

Εκ μέρους του νομικού τμήματος της ΚΤΚ, η Μαρία Κέττηρου είπε πως στο εναρμονιστικό νομοσχέδιο αφαιρούνται οι απαιτήσεις που μπορεί να έχει η ΚΤΚ, αφαιρούνται οι υποχρεώσεις που μπορεί εν λόγω ΑΠΙ να έχει προς το κράτος και αφαιρείται η κρατική στήριξη.

Παρόλο που αναμένεται να έλθει νέο νομοσχέδιο, που επαναφέρει αυτές τις πρόνοιες, δημιουργείται μια σύγχυση, πρόσθεσε.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών, ο Μιχάλης Κρονίδης ζήτησε να διευκρινιστεί κατά πόσο η κατηγορία των λοιπόν καταθέσεων, που είναι οι εταιρικές καταθέσεις άνω των €100.000, περιλαμβάνονται στο άρθρο 33(Ο) του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Ο Προεδρεύων της επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιουττάς ζήτησε όπως οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα διατυπωθούν γραπτώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ