Με ρυθμό 4% αναπτύχθηκε η κυπριακή οικονομία το δ΄ τρίμηνο

Στο 4% υπολογίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο +3.9%, σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2017.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στους τομείς: “Ξενοδοχεία και Εστιατόρια”, “Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο”, “Κατασκευές”, “Μεταποίηση”, “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες”, και “Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες”.

Αντίθετα, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας “Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες”.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,1% (με βάση το ΑΕΠ διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες).

Πηγή: ΚΥΠΕ