Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλοσυνταξιούχων

Αρχίζει από την 1η Μαρτίου η εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και Χαμηλοσυνταξιούχων, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του Σχεδίου, όπως αναφέρεται, είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής δικαιούχων του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (που λαμβάνουν μικρή επιταγή), χαμηλοσυνταξιούχων που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, συνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και μέχρι €20.000 για οικογένειες καθώς και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, νοουμένου ότι δεν κατοικούν στις περιοχές ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας.

Η επιχορήγηση θα παρέχεται για τρεις (3) διανυκτερεύσεις, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι την 31η Μαΐου 2019 και το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης θα ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) ημερησίως κατά άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή.

Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα διατίθενται από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στα Κέντρα Πολιτών (ΚΕ.ΠΟ.) των ταχυδρομείων και σε όλα τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία. Μαζί με το έντυπο διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση με το Σχέδιο.

Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται, από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου  μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, στο φαξ 22869735 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή  στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου Top Kinisis Travel Public Ltd. στις διευθύνσεις που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσία
Λεωνίδου 2 & Λεωφ. Ακροπόλεως,
2007 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22713760     Πλατύ (Λευκωσία)
Κυρηνείας 134H,
2113 Αγλαντζιά
Λευκωσία

Λεμεσός
Αγίας Ζώνης 33Β
3027 Λεμεσός

Λάρνακα
Φίλιου Ζαννέτου 27
6022 Λάρνακα

Παραλίμνι
22 Τάσου Μάρκου
5281 Παραλίμνι

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθόσον αφορά τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. Το Σχέδιο εφαρμόζεται μέχρι την εξάντληση του σχετικού διαθέσιμου ποσού.

Πηγή:ΚΥΠΕ