Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών στην ενημέρωση και επικοινωνία το 4ο τρίμηνο 2018

Σημαντική αύξηση της τάξης του 26,4% παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην ενημέρωση και επικοινωνία σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,4% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης και 1,6% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Ο δείκτης για τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 5,9%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 7,4%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 2,3% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ