Συνεργασία με κοινοπραξία Clingendael Academy – Ecorys ανακοινώνει το ΥΠΕΞ

Συνεργασία για ενίσχυση της ανάπτυξης πολιτικής και την ενάσκηση οικονομικής διπλωματίας, ανακοινώνει το Υπουργείο Εξωτερικών με την κοινοπραξία Clingendael Academy – Ecorys.

Το έργο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, «χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη βάση σχετικής πρότασης, που είχε υποβάλει το 2017 το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία είχε επιλεγεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η συνεργασία, προστίθεται, «θα έχει διάρκεια ένα χρόνο και περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τη χαρτογράφηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική διπλωματία, την ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου δράσης και την κατάρτιση του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανάπτυξη οικονομικής διπλωματίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €135.000.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η Ακαδημία Clingendael είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα διπλωματικά κέντρα κατάρτισης στον κόσμο και προσφέρει υπηρεσίες σε Κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

«Κάθε χρόνο, περίπου 2.500 διεθνείς επαγγελματίες από περισσότερες από 60 χώρες συμμετέχουν σε σχετικές δράσεις στο Clingendael», αναφέρεται.

Η Ecorys, σημειώνεται, είναι μια ερευνητική συμβουλευτική εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, που παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης πολιτικών, τεχνική βοήθεια και δημιουργία ικανοτήτων σε περισσότερες από 100 χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ